Veilig vuurwerk: tips voor oud & nieuw

Veel inwoners van Hollands Kroon vieren oud & nieuw graag met vuurwerk. Uiteraard willen we een feestelijke en veilige jaarwisseling. Onjuist gebruik van vuurwerk kan leiden tot verwondingen, brandwonden en in sommige gevallen zelfs tot blijvend letsel. Daarom is het van groot belang om op een juiste manier met vuurwerk om te gaan.

Hieronder staan enkele richtlijnen om veilig van vuurwerk te genieten. Meer informatie over vuurwerk is ook te vinden op de website van de overheid.

En vergeet uiteraard niet om de resten van het afgestoken vuurwerk op te ruimen. 

Veelgestelde vragen over vuurwerk

Vuurwerk mag je alleen in Nederland kopen bij de officiële verkooppunten. Deze zijn vaak te herkennen aan grote aanplakbiljetten waarop staat: “vuurwerk te koop”. In Hollands Kroon is in 2023 het enige officiële verkooppunt Fietsenhal J. Niks in Middenmeer.

Vuurwerk mag door de officiële verkooppunten op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december verkocht worden.  

Illegaal vuurwerk kan er hetzelfde uitzien als legaal vuurwerk. Je kunt ervan uitgaan dat als het vuurwerk niet bij de officiële verkooppunten binnen de vastgestelde dagen wordt verkocht, illegaal is. Daarnaast moet er op vuurwerk een leeftijdscategorie staan, een Nederlandse gebruiksaanwijzing en de vermelding “geschikt voor particulier gebruik”. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen, lawinepijlen en cobra’s.

Illegaal vuurwerk is niet goedgekeurd. Dit betekent dat dit vuurwerk soms niet wil afgaan, niet goed afgaat of niet volgens de aanwijzingen afgaat.

Vuurwerk mag alleen afgestoken worden tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur.

Er mag vuurwerk uit categorie F1 (vanaf 12 jaar) en siervuurwerk van categorie F2 (vanaf 16 jaar) afgestoken worden.  
Er is een landelijk vuurwerkverbod voor: 

 • Al het knalvuurwerk (zoals rotjes)  
 • Knalstrengen (zoals Chinese matten)  
 • Enkelshotsbuizen (single shots)  
 • Vuurpijlen  
 • Romeinse kaarsen  
 • Al het professionele en overige vuurwerk (categorieën P, T, F3 en F4) 

 

Het vuurwerk uit categorie F1 (het fop- en Siervuurwerk) mag vanaf 12 jaar afgestoken worden. Siervuurwerk van categorie F2 mag vanaf 16 jaar afgestoken worden.

Hollands Kroon heeft geen vuurwerkvrije zones. Houd wel rekening met dieren, mensen en gebouwen.  

Wees voorbereid bij het afsteken van vuurwerk: 

 • Lees de instructies vooraf 
 • Bescherm jezelf, draag vuurwerkbrillen en beschermde kleding tegen eventuele vonken 
 • Houd altijd een veilige afstand tussen het afsteken en het publiek 
 • Zet een emmer water, blusdeken of brandblusser in de buurt voor noodgevallen 
 • Houd toezicht: laat kinderen nooit vuurwerk afsteken als ze jonger zijn dan 12 jaar en altijd onder toezicht van een volwassene. 

De handel en opslag van verboden vuurwerkexplosieven levert levensgevaarlijks situaties op. Heeft u hierover informatie: meld dit bij de politie via 0900-8844. Dat kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Als u informatie heeft over extreme vuurwerkknallen: doe dan een melding via de fixi app. 

Nee, carbid is geen vuurwerk, maar het knalt wel.

Carbidschieten is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) alleen toegestaan op oudejaarsdag 31 december 2023 vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 1 januari 2024 2.00 uur ’s nachts.

Een vergunning is niet nodig. Wel moest er 30 dagen voor de jaarwisseling een melding gemaakt worden bij de gemeente. Dit was dus uiterlijk 1 december 2023.

De locatie waar carbid wordt geschoten, ligt minimaal 75 meter afstand van gebouwen en op minimaal 300 meter afstand van zorginstellingen of gebouwen met dieren. Er mag niet geschoten worden richting openbare wegen of paden en het vrije schootsveld bedraagt minimaal 75 meter. 
 

 • Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril om uzelf te beschermen. Dit geldt ook voor uw mede-carbidknaller. 
 • Zorg dat u genoeg blusmiddelen hebt. Zoals zand om te doven, water om te koelen en een blusdeken. 
 • Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem. 
 • Schiet met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel. 
 • Zorg dat de bus na het ontsteken niet achteruit kan schieten. 
 • Ontsteek de bus met een fakkel op een stok terwijl u aan de zijkant van de melkbus staat. 
 • Ga nooit op de bus zitten. 
 • Zorg dat uw mede-carbidknaller op veilige afstand van de melkbus en van u staat.