Ongewenste verkeerssituatie

Soms wordt een bepaalde situatie in het verkeer als ongewenst ervaren. U vindt dat het onveilig is, er te hard wordt gereden of dat er teveel wordt geparkeerd. Iedere omwonende of gebruiker van een weg ervaart dit op zijn eigen manier. Het kan zo zijn, dat als wij de verkeerssituatie aanpassen, dit als ongewenst wordt ervaren.

Melden van onveilige verkeerssituatie

Wilt u een onveilige verkeersituatie bij ons melden? Zorg er dan voor dat u dit doet namens de buurt, omwonenden of weggebruikers. Op deze manier kan er sneller naar een oplossing worden gezocht.

Bij een melding hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • Uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Mochten wij aanvullende vragen hebben, dan kunnen we contact met u opnemen;
  • Een heldere omschrijving van de ongewenste situatie, zoals locatie en tijdstip waarop de situatie zich voordoet;
  • Namen, adressen en handtekeningen van medestanders.

Deze melding kunt u doen via Fixi. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

In onze gemeente is het verboden om voertuigen en voertuigwrakken lang op een openbare plek te laten staan.

Maximaal zeven dagen parkeren

Staat uw voertuig langer dan zeven dagen achterelkaar op een openbare parkeerplaats of langs de openbare weg? Dan moet u hem verwijderen. Denk hierbij aan een caravan, camper, kampeerwagen, aanhangwagen, keetwagen, woonwagen of magazijnwagen.

Verplaatsen is niet genoeg

Als de boa’s van Hollands Kroon zien dat een voertuig langer dan zeven dagen op de openbare weg staat, plakken zij er een sticker op. De eigenaar moet het voertuig dan binnen zeven dagen weghalen. Het voertuig alleen verplaatsen is niet genoeg. Gebeurt dit niet? Dan laten wij het voertuig verwijderen. De eigenaar van het voertuig krijgt de rekening van de wegsleepkosten.

Vragen of niet mee eens?

Heeft u vragen? Neem dan contact opnemen met het team Veiligheid & Handhaving via tel. 088-321 5000. Bent u het na ons gesprek er niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Het voertuig moet nog steeds verwijderd worden.

Verwijderen van voertuigwrakken

Het is verboden om voertuigwrakken op een openbare plek in de gemeente te parkeren. Als onze boa dat ziet, heeft u zeven dagen de tijd om het voertuigwrak te verwijderen. Doet u dit niet, dan laten wij het voertuig verwijderen. De kosten voor het wegslepen zijn voor de eigenaar van het wrak. Het heeft geen zin om het voertuig voor een dag of een week binnen de gemeentegrenzen te verplaatsen. Zelfs als u het voertuig voor een dag gebruikt en ’s avonds weer neerzet, bent u in overtreding. Na zeven dagen verwijderen wij het voertuigwrak. Het maakt dus niet uit waar het wrak staat en of hij in de tussentijd verplaatst is.

Wat is een voertuigwrak?

Een voertuigwrak is een motorrijtuig wat rij-technisch in onvoldoende staat is. Bijvoorbeeld als het niet voldoet aan de wettelijke eisen genoemd in de Wegenverkeerswet. Of als het niet voldoet aan de APK-eisen of als het andere ernstige technische gebreken heeft. Bijvoorbeeld gedemonteerde noodzakelijke onderdelen.

Artikel in de Afvalstoffenverordening

Het is verboden een voertuig dat rij-technisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert en in verwaarloosde toestand is, op of aan de weg te parkeren. Dit staat in 30 van de Afvalstoffenverordening Hollands Kroon.