Commissie bezwaarschriften

De commissie behandelt de bezwaarschriften tegen besluiten van de gemeenteraad, het college of de burgemeester. Uitzonderingen zijn belastingen/WOZ, de ambtelijke rechtspositie en bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten volgens de Participatiewet IOAW, IOAZ.

Hoorzittingen

De commissie bezwaarschriften geeft het betrokken bestuursorgaan advies over het bezwaarschrift. Daarna neemt het bestuursorgaan een beslissing op het bezwaar.

Om een goed advies te kunnen geven houdt de commissie meestal een hoorzitting. Hier kunnen de betrokken partijen en belanghebbenden hun standpunten uitleggen. Een hoorzitting duurt ongeveer een half uur. U kunt deze vergaderingen bijwonen. Vergaderingen over privacygevoelige onderwerpen, zoals WMO of bijstand, zijn niet openbaar.

Agenda eerstvolgende Hoorzitting

Datum8 april 2024
Tijd19.00 – 21.30 uur
LocatieDe Verwachting 1, 1761 VE Anna Paulowna (Gebouw De Ontmoeting)
VoorzitterZenja Farafonow
Toelichtingleden: Nathalie Voulon en Remi Westbroek
Secretariaat: I. Hauwert en A. Blaauw-Herder
Secretaris: I. Bouwman
1 19.00 uurVoorbespreking commissie  
2 19.30 uur Bezwaar verlenen tijdelijke omgevingsvergunning Leijerdijk 5 Nieuwe Niedorp (Z-439698)  
3 19.30 uur Bezwaar verlenen tijdelijke omgevingsvergunning Leijerdijk 5 Nieuwe Niedorp (Z-439698)
4 20.15 uurRaadkamer en beraadslaging

Samenstelling commissie

De commissie bezwaarschriften Texel en Hollands Kroon werken met elkaar samen. De commissie Hollands Kroon en Texel bestaat uit 4 onafhankelijke voorzitters en 7 onafhankelijke leden. Hoorzittingen worden volgens een jaarschema gehouden in Anna Paulowna en Den Burg. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

 • de heer M. Mooij;
 • de heer H.L. Vries;
 • mevrouw P.C.E. de Munnik-Blank;
 • mevrouw G.N. Talsma;
 • de heer M. Mooij.

 • de heer G.J.J. Weijers;
 • de heer R.A.J. de Jong;
 • de heer Th. A.J. Koning;
 • de heer H. Medema;
 • de heer B.A. Grosheide;
 • de heer R. Westbroek;
 • de heer J. Zutt;
 • mevrouw N.D. Voulon.

 • mevrouw A. Wester.