Aansprakelijkstelling gemeente

Als u schade heeft door de gemeente, dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk kan worden gehouden voor schade die is ontstaan door bijvoorbeeld de staat van wegen en paden, als deze niet goed onderhouden en gevaarlijk zijn.

Dit kan alleen als de gemeente iets kan worden verweten. Dus als wij ons niet hebben gehouden aan een geschreven of ongeschreven rechtsregel.

Hoe stel ik de gemeente aansprakelijk voor schade? Via het formulier ‘Aangifte schade aan derden’ kunt u dit online regelen. Voordat u het formulier kunt invullen, is het nodig in te loggen via DigiD.

Wat heb ik nodig om het aan te vragen? De aansprakelijkheid van de gemeente moet worden bewezen. Het verzamelen van het bewijs ligt bij u. Het is daarom belangrijk uw schadeclaim goed uit te leggen. In ieder geval zijn de volgende gegevens nodig voor een goede schadeafhandeling:

  • een compleet ingevuld schadeformulier;
  • een goede omschrijving van de schadelocatie (in welke straat? Bij welk huisnummer?);
  • foto’s, tenminste een overzichtsfoto en een detailfoto;
  • een uitgebreide schadenota of schadebegroting;
  • de originele aankoopnota van een beschadigde zaak;
  • een verslag van de politie als deze er is.

Bij schade door de staat van wegen, paden, en stoepen, is de gemeente alleen aansprakelijk als de weg gevaarlijk of gebrekkig is. Dat wil niet zeggen dat een weg in een perfecte staat moet zijn; kleine onregelmatigheden of hoogteverschillen zijn toegestaan. Het gaat erom dat de wegen voldoen aan de eisen die van de gemeente kunnen worden gevraagd. Ook mag van u worden verwacht dat u oplet en u zich aanpast aan de situatie en weersinvloeden.