Kleine kansspelen, loterijen en speelautomaten

Wilt u een kansspel organiseren? Dan moet u dit melden bij ons. Wilt u een loterij organiseren? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Ook voor het plaatsen van speelautomaten heeft u een vergunning nodig.

Bij een kansspel gokken de deelnemers om te kunnen winnen. Voorbeelden van kleine kansspellen zijn bingo, kienspel en rad van avontuur. Wilt u een kansspel organiseren? Dan moet u dit melden bij ons melden. U geeft minimaal twee weken van tevoren de tijd en de datum door. Wij kunnen eisen dat u zich aan bepaalde regels houdt. Houdt u zich hier niet aan, dan kunnen wij de bijeenkomst verbieden.

Aanpak

Als u een klein kansspel wilt organiseren moet u dit bij ons melden.

Voorwaarden

 • Uw organisatie bestaat minimaal drie jaar.
 • Het doel van uw organisatie moet duidelijk zijn. Dit mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn.
 • Tijdens het kansspel mag het prijzenpakket maximaal € 400,- per ronde zijn en € 1.550,- per bijeenkomst. Als de bedragen hoger zijn moet er een vergunning bij de Rijksoverheid aangevraagd worden.

Kosten

Aan de melding van een klein kansspel zitten geen kosten.

Bij een loterij worden loten verkocht en kunnen de deelnemers kans maken op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning.

Aanpak

Bij uw aanvraag voor een vergunning voor het organiseren van een loterij geeft u door:

 • waar u de loterij houdt;
 • wanneer u de loterij houdt;
 • waarom u de loterij houdt;
 • hoeveel loten u wilt verkopen;
 • wat het prijzengeld is en de geldwaarde van de hoogste prijs.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een vergunning als het doel van de actie:

 • van algemeen nut is;
 • ten minste de helft van de opbrengsten hieraan wordt besteed.

De prijzen of premies mogen niet hoger zijn dan € 4.500,-. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Projectbureau kansspelen. Een loterijvergunning wordt alleen verleend aan een vereniging, stichting of instelling.

Kosten

De kosten voor de vergunning zijn € 37,90. U ontvangt een factuur bij de vergunning.

Levertijd

Wij beslissen binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag één keer verlengd worden.

Bijzonderheden

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De Wet Kansspelen bepaalt hoeveel automaten u mag plaatsen:

 • Hoogdrempelige locaties zoals restaurants, cafés, bars en nachtclubs: twee speelautomaten, zowel kansspel- als behendigheidsautomaten.
 • Laagdrempelige locaties zoals snackbars en kantines: twee behendigheidsautomaten en geen kansspelautomaten.

Voorwaarden hoogdrempelige inrichtingen

Hoogdrempelige inrichtingen zijn cafés en restaurants die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • het bedrijf is in bezit van een geldige Alcoholwetvergunning;
 • het bedrijf richt zich voornamelijk op gasten van 18 jaar en ouder;
 • het café- of restaurantbezoek staat op zichzelf. Er vinden geen andere activiteiten plaats die een eigen stroom bezoekers trekken (zoals bijvoorbeeld in een bowlingcentrum).

Een hoogdrempelig horecabedrijf mag maximaal twee kansspelautomaten plaatsen als de vergunning is verleend. De burgemeester is de vergunningverlenende instantie. In een gemeentelijke verordening wordt bepaald voor hoeveel kansspelautomaten per inrichting een vergunning wordt afgegeven. Dat kan dus per gemeente verschillen.

Voorwaarden samengestelde inrichtingen

Sommige bedrijven hebben zowel een hoogdrempelig als een laagdrempelig gedeelte. Bijvoorbeeld een restaurant met een cafetaria-gedeelte. Bij dit soort bedrijven kan een vergunning worden afgegeven voor kansspelautomaten als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de automaten worden alleen in het hoogdrempelige gedeelte geplaatst;
 • de twee ruimten zijn van elkaar gescheiden;
 • de bezoekers van het laagdrempelige gedeelte kunnen dit gedeelte betreden zonder het hoogdrempelige gedeelte te hoeven betreden.

Kosten kansspelautomaten

Voor kansspelautomaten moet een aanwezigheidsvergunning worden aangevraagd. Kosten eerste automaat € 226,50 en eventueel een tweede € 136,-. Hiervoor ontvangt u een factuur.