Arbeidsmigranten huisvesten

In onze gemeente is er veel vraag naar plekken voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Wij vinden het belangrijk dat arbeidsmigranten op een fatsoenlijke en legale manier worden gehuisvest. Daarom zijn hier beleidsregels voor opgesteld.

Arbeidsmigranten huisvesten is een complex onderwerp. Het raakt direct en indirect veel thema’s zoals:

 • veiligheid
 • woningvoorraad
 • toekomstbestendigheid
 • overlast
 • regelgeving
 • reikwijdte (lokaal & regionaal)
 • kernen
 • buitengebied
 • verkeer

Let op: Informeer uw buurt

Gaat u een vergunning aanvragen voor het huisvesten van arbeidsmigranten of bent u dit van plan? Informeer dan uw buurt. Het is handig om uw buren van te voren op de hoogte te brengen van uw plannen. Zo voorkomt u klachten en wanneer u een vergunning nodig heeft, bezwaren op uw plannen.

Wilt u weten wat er bij u in de buurt gebeurt? Abonneer u dan op de e-mailservice van Overheid.nl. Dan ontvangt u een melding als er in uw plaats of postcodegebied een publicatie is.

Voordat u de plannen voor het huisvesten van arbeidsmigranten gaat uitwerken en/of indienen raden wij u het volgende aan.

 • Lees het ‘Stappenplan aanvraag logies migranten‘ door.
 • Stuur een principeverzoek in. Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe wij ‘in principe’ tegenover uw plannen staan. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of ruimtelijke onderbouwingen aan te leveren. Dit scheelt in het begin kosten. Wel moet het duidelijk zijn wat u wilt realiseren.
 • Wanneer uw principeverzoek positief wordt beoordeeld, kunt u uw plannen verder uitwerken. Vervolgens kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen.

Beleid

De Beleidsregels logiesfuncties arbeidsmigranten gemeente Hollands Kroon zijn in januari 2023 vastgesteld.

Grootschalige huisvesting

Grootschalige logiesfunctie betekent 80 of meer logiesplaatsen. Aan een accommodatie voor logies aan 80 personen of meer stellen we andere voorwaarden wat betreft de concentratie bij dorpskernen.

Aanvraag

Vraagt u een nieuwe logiesfunctie voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan? Dan kijken we of dit past binnen het beleid. De Beleidsregels logiesfuncties arbeidsmigranten gemeente Hollands Kroon vindt u hier. Daarnaast kijken we ook naar het bestemmingsplan, het Bouwbesluit 2012, de gemeentelijke bouwverordening en welstand.

 • Logiesfuncties als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf mogen geen belemmering opleveren voor omliggende bedrijven en woningen.
 • Er geldt een maximaal aantal van 40 personen per agrarisch bedrijf.
 • Bij agrarische bedrijven kunt u logies aanbieden aan de eigen behoefte aan arbeidsmigranten. U mag dus alleen arbeidsmigranten die werkzaam zijn bij uw bedrijf op uw perceel huisvesten. Dit moet u onderbouwen en aantonen. Wij laten dit dan beoordelen door de Agrarische Beoordelingscommissie (ABC).
 • U moet ook een exploitatievergunning aanvragen voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

Wij zijn voor legale en fatsoenlijke huisvesting. Daarom zijn we ook streng op het controleren en handhaven op plekken waar de huisvesting niet legaal is. Het toezicht op de huisvesting van arbeidsmigranten heeft bij ons een hoge prioriteit.

Voor een logiesaccommodatie heeft u een vergunning nodig. De voorbereidingen en procedures die voorafgaan kosten tijd. Tijd van u en van ons als gemeente. Houd rekening met een voorbereidingstijd van minimaal zes maanden. Vraag daarom op tijd uw vergunning aan.

Meer informatie over Exploitatievergunning logies tijdelijke medewerkers.

Heeft u arbeidsmigranten in dienst, die van plan zijn om langer dan vier maanden in Hollands Kroon te blijven werken en wonen? Dan moeten zij zich inschrijven bij de gemeente. Inschrijven betekent dat zij zich laten registreren in de Basis Registratie Personen (BRP). Door inschrijving hebben zij dezelfde rechten en plichten als inwoners van Hollands Kroon.

Inschrijving regelen

Inschrijving kan op twee manieren:

 • Tijdens een inschrijfmoment op woon- of werklocatie. Dit organiseert u, in overleg met ons. Maak hiervoor een afspraak.
 • Arbeidsmigranten kunnen ook een persoonlijke afspraak maken.

Voorwaarden

De arbeidsmigrant moet

 • in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs;
 • persoonlijk aanwezig te zijn.

Een inschrijving bij de gemeente is gratis. Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl.

Neem contact op met het Ondernemersloket.