Haven Den Oever

De haven van Den Oever is een vissers- en recreatiehaven.

In de haven zijn een aantal zaken gevestigd:

  • Een visafslag;
  • Een coöperatie met scheepsbenodigdheden;
  • Een scheepswerf voor onderhoudswerkzaamheden aan schepen;
  • Een machinefabriek voor inbouw schepen;
  • Een aantal visrestaurants;
  • Sportvisbedrijven.

Contactgegevens van de havenmeester in Den Oever:

Verblijft u in de haven van Den Oever dan zijn hier belangrijke telefoonnummers

Organisatie Telefoonnummer
alarmnummer 112
havenkantoor
politie
KLPD
huisarts
dierenarts
dierenambulance
tandartspraktijk Hippolytushoef
kustwacht
kustwacht alarm
weerbericht

Havenafvalplan (VISHAP)

De Nederlandse vissersvloot bestaat uit ongeveer 500 vissersschepen, waarvan de kottervloot met ruim 400 vissersvaartuigen de grootste is. In alle visserijhavens zijn voorzieningen voor de afgifte van afvalstoffen. Er is een overeenkomst tussen de visserijsector en de inzamelbedrijven. Per haven is de behoefte aan ontvangstvoorzieningen in beeld gebracht. Door de overeenkomst is de beschikbaarheid van ontvangstvoorzieningen ingevuld. We kunnen concluderen dat het voorzieningenniveau voldoende is.

Download hier het Visserijhaven afvalplan: VISHAP den Oever.

Ecoportcertificering

De haven van Den Oever is lid van Ecoports. Dit is een verzameling van internationale havens die een actief milieubeleid hebben.

PERS richtlijnen

Port Environmental Review System (PERS) omvat een aantal richtlijnen. PERS is ontworpen voor en door havens om de individuele prestaties van de haven op het gebied van milieumanagement te beoordelen. Deze richtlijnen worden onafhankelijk uitgevoerd door Lloyd’s Register Quality Assurance. Met een vragenlijst wordt een inventarisatie gemaakt van het huidige milieubeleid en de mogelijke verbeterpunten. PERS helpt de haven van Den Oever bij het vinden van eventuele gebreken. Ook helpt PERS bij het maken van doelen voor het verbeteren van het milieubeleid rond de haven.

Download hier:

Port Environmental Review System – Den Oever

Environmental policy statement – Den Oever

Green Deal Visserij

Op 20 november 2014 is de Green Deal Visserij voor een Schone Zee ondertekend.
De partijen zijn overeengekomen dat de maritieme afvalkringloop gesloten moet worden. De volgende zaken dragen bij aan het sluiten van de afvalkringloop:

  • afvalpreventie;
  • afvalmanagement in de havens;
  • afgiftemaximalisatie van verschillende afvalstromen vanuit de visserij.

Download hier:

Flyer Green Deal Visserij

Lees hier de Havenverordening.

Kijk voor de tarieven van havengelden in de verordening Havengeld.