Exploitatievergunning en alcoholwetvergunning

Voor het exploiteren van een openbare inrichting is een exploitatievergunning van de burgemeester nodig. Openbare inrichtingen zijn in ieder geval: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis en clubhuis.

Wordt er alcoholhoudende drank geschonken of gaat het om een slijterij? Dan is een vergunning nodig volgens de Alcoholwet.

Hieronder kunt u inloggen om de aanvraag te doen of een wijziging door te geven. Inloggen doet u met DigiD of eHerkenning.

Veelgestelde vragen over horecavergunningen

Als u een zaak wilt runnen die valt onder de regels van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Hollands Kroon, moet u een exploitatievergunning hebben.

Bij deze aanvraag moet u de volgende stukken meesturen:

 • Een ingevuld formulier exploitatievergunning aanvragen, inclusief bijlagen.
 • Een plattegrond /tekening op schaal van de inrichting. Inclusief aanduiding functie van de ruimten, zoals keuken, bar, toiletten, vitrines, etc. en de oppervlakten in m².
 • Een actueel uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Als er meerdere leidinggevenden/beheerders werkzaam zijn, per leidinggevende/beheerder (een kopie van) de arbeidsovereenkomst.
 • Een geldig legitimatiebewijs: paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs).
 • Een afschrift van de statuten, het bestuursreglement en barinstructie (alleen van toepassing bij vereniging of stichting: sportkantines, sociaal-culturele accommodaties, wijkcentra, als u gelijktijdig een Vergunning Alcoholwet aanvraagt).
 • De huur-, pacht- of koopovereenkomst.
 • Een bewijs voor de eigendom van de inventaris van de inrichting (overname & goodwill).
 • Een schriftelijke ondertekende en gedateerde verklaring waaruit blijkt dat de eigenaar en/of verhuurder van het pand waarin de inrichting is/wordt gevestigd, geen bezwaar heeft tegen vestiging in het pand of een huurovereenkomst waaruit dit blijkt.
 • Een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de belastingen voor de loon en/of omzetbelasting en het BTW-nummer.
 • Een ingevuld formulier wet Bibob.   
 • Een Ondernemingsplan. Dit plan moet
  1. Inzicht geven in het type bedrijf (café/restaurant/visie/doelgroep), de zeggenschap en de financiële basis;
  2. antwoord geven op de vraag of de exploitatie past in het bestemmingsplan;
  3. informatie geven over de manier van bedrijfsvoering. Hiermee beoordelen wij of het woon- en leefklimaat en/of de openbare orde en veiligheid nadelig beïnvloed kan worden.

Voor deze verandering in uw bedrijf is er een wijziging van uw bestaande exploitatievergunning nodig:

 • de rechtsvorm van uw onderneming verandert;
 • u gaat nieuwe activiteiten uitvoeren;
 • u gaat bouwkundig uitbreiden;
 • u gaat een terras exploiteren of uitbreiden;
 • u gaat andere leidinggevenden in dienst nemen.

De alcoholwetvergunning is nodig voor:

 • horeca-inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant;
 • slijterijen;
 • verenigingen of stichtingen die zich bezighouden met de volgende activiteiten:
  • recreatief
  • sportief
  • sociaal-cultureel
  • educatief
  • levensbeschouwelijk of godsdienstig

Om een alcoholwetvergunning aan te vragen, heeft u nodig:

 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen;
 • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne van de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV).
 • een ingevuld formulier wet Bibob. 

Ook geeft u door wie de leidinggevenden zijn. U heeft van elke leidinggevende nodig:

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne.

Begint u een nieuw bedrijf of neemt u een bedrijf over? Dan komen we graag met u in contact.

De regels zijn onder andere:

 • leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn;
 • leidinggevenden mogen geen strafblad hebben;
 • leidinggevenden moeten een Verklaring Sociale Hygiëne hebben;
 • de vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

Als u zich niet aan deze regels houdt, kunnen wij u een boete geven. Ook kan de burgemeester uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Of de burgemeester kan uw vergunning helemaal intrekken.

 • Alcoholwetvergunning: € 261,55
 • Exploitatievergunning: € 261,55
 • Ontheffing sluitingsuur € 43,60

Wij nemen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag één keer verlengd worden.

In 2003 is de ‘Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'(BIBOB) ingevoerd. Deze wet biedt overheden de mogelijkheid om sommige subsidies of vergunningen te weigeren of in te trekken. Dit gebeurt als het risico bestaat dat strafbare feiten gepleegd zullen worden. Of dat het vermoeden bestaat dat er strafbare feiten gepleegd zijn. Wanneer u een exploitatievergunning en/of alcoholwetvergunning aanvraagt, voeren wij een BIBOB-toets uit. Deze formulieren sturen wij u via e-mail toe.

Als horecabedrijf heeft u een exploitatievergunning, waarin de sluitingstijden zijn opgenomen. Zo af en toe kan een ontheffing sluitingsuur worden aangevraagd. Dit houdt in dat uw horecabedrijf 1 uur langer open kan blijven dan normaal. Deze vraagt u bij ons aan via het formulier Ontheffing sluitingsuur.

Wilt u tijdelijk zwak-alcoholhoudende drank schenken bijvoorbeeld tijdens een festival? Dan moet u een vergunning aanvragen volgens de Alcoholwet artikel 35.

Artikel 35 regelt onder andere dat het verboden is om alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen onder de achttien jaar. Dit verbod geldt zowel voor horecagelegenheden als voor winkels die alcohol verkopen.