Huwelijk in het buitenland

Om in het buitenland te trouwen moet u contact opnemen met de ambassade van het land waar u wilt gaan trouwen. De ambassade kan u informeren aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke documenten u nodig heeft.

In sommige landen moet u bewijzen dat u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft. De buitenlandse instantie kan u vragen om een verklaring ongehuwd of verklaring van huwelijksbevoegdheid. Deze vraagt u aan in de gemeente waar u woont. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Als u geëmigreerd bent, vraagt u de verklaring van huwelijksbevoegdheid aan bij de burgerlijke stand van uw laatste woongemeente. De ongehuwd verklaring vraagt u dan aan bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Zij beheert de persoonsgegevens van niet-ingezetenen in de RNI (Registratie Niet-ingezetene).

Een huwelijk dat in het buitenland is voltrokken moet worden geregistreerd in de gemeente waar u woont. Woont u in onze gemeente? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak. Naar de afspraak neemt u mee:

  • de originele huwelijksakte (geen kopie), eventueel met legalisatie;
  • een vertaling van uw huwelijksakte, als deze niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans is;
  • een geldig legitimatiebewijs van u beiden;
  • een verklaring inschrijving huwelijk of partnerschapsregistratie. Deze verklaring is alleen nodig als een van u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, geen verblijfsdocument voor onbepaalde tijd (verblijfsdocument II en IV) en geen verblijfsdocument EU recht heeft. U moet de verklaring beiden ondertekenen.

Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

Een huwelijk waarin een of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

Aan de registratie van een buitenlands huwelijk zijn geen kosten verbonden.