Urn bijzetten of as verstrooien

Na een crematie kunt u kiezen voor verschillende mogelijkheden:

 • urn bijzetten;
 • as verstrooien.

Urn bijzetten

De urn kunt u bijzetten:

 • in een nis van een urnenmuur. In elke nis is er ruimte voor 2 urnen. Op de sluitsteen kan tekst gegraveerd worden door de steenhouwer. Deze zijn in:
  • Middenmeer;
  • Zandburen (Hippolytushoef);
  • Wieringerwaard;
  • Winkel;
  • Nieuwe Niedorp;
  • Oude Niedorp;
  • Anna Paulowna. 
 • in de Private Silence op Nieuwe Niedorp. Dit is een binnen columbarium. U kunt hier in een nis een urn plaatsen samen met persoonlijke voorwerpen. Er kunnen twee tot zes urnen in een nis. 
 • in of op een particulier graf (alle begraafplaatsen). Er kunnen maximaal twee urnen in of op een particulier graf worden bijgezet.
 • in een urnengraf. Op het urnengraf is ruimte voor het plaatsen van een gedenkteken of grafbedekking. Er kunnen maximaal zes urnen in een urnengraf. Deze mogelijkheid is in:
  • Anna Paulowna;
  • Middenmeer;
  • Wieringerwaard;
  • Kolhorn;
  • Barsingerhorn;
  • Nieuwe Niedorp;
  • Winkel. 
 • in een urnentuin. Deze mogelijkheid is alleen op begraafplaats Stroe bij Hippolytushoef. In de urnentuin kunnen maximaal vier urnen geplaats worden.

Verstrooien van as

U kunt ervoor kiezen om de as te verstrooien. Er zijn drie mogelijkheden. As verstrooien:

 1. buiten de begraafplaatsen;
 2. in een graf wat er al is;
 3. op een strooiveld.

1. As verstrooien buiten de begraafplaats
Er zijn in Hollands Kroon geen regels voor verstrooien van as buiten de begraafplaatsen. U moet er wel voor zorgen dat omstanders geen last hebben van het verstrooien. Is de gemeente niet de eigenaar van de grond? Dan moet de eigenaar van de grond toestemming geven voor de verstrooiing van de as.

2. As verstrooien in een graf wat er al is
U kunt het as verstrooien in een graf die al bestaat en waar u rechthebbende van bent. Hiervoor gelden wel regels en er zijn kosten aan verbonden. Geef uw voorkeursdatum voor het verstrooien van de as door via het formulier ‘Aanvragen as verstrooien’. De begraafplaatsbeheerder neemt dan contact met u op.

3. As verstrooien op een strooiveld
Er is een strooiveld op de volgende begraafplaatsen:

 • Middenmeer
 • Zandburen
 • Stroe
 • Winkel
 • Nieuwe Niedorp
 • Oude Niedorp
 • Kolhorn
 • Barsingerhorn
 • Anna Paulowna

Kosten

Wij rekenen 50% extra voor het bijzetten of verwijderen van een urn als dit buiten de vastgestelde tijden is, die in het ‘Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen‘ staan.

 
Situatie Kosten bijzetten van asbussen en urnen 
in een urnennis € 300
op een (urnen)graf € 300
in een (urnen)graf € 300
 
Situatie Kosten verstrooien van as
in een (urnen) graf, per asbus of urn € 300
op een strooiveld per asbus of urn € 300

Voor de grafrechten en het algemeen onderhoud van de begraafplaats ontvangt de rechthebbende een rekening. Dit wordt bij de uitgifte van het graf betaald voor een afgesproken periode (grafrechten). Twee jaar voor de grafrechten verlopen kunt u zelf aangeven of u deze wilt verlengen. Als u dit niet doorgeeft, dan ontvangt u een jaar voordat de grafrechten aflopen, een bericht van ons of u de grafrechten wilt verlengen.

private silence nieuwe niedorpEen Private Silence is een overdekt gebouw met verschillende nissen. In de nissen kunnen urnen geplaatst worden van dierbaren samen met hun persoonlijke voorwerpen. Dit kan een brief, foto of misschien een sieraad zijn. De nis is afgesloten met een glazen deurtje waarvan u de sleutel heeft. De Private Silence in Nieuwe Niedorp is uniek en de eerste ooit gebouwd naar een idee van Yvonne Wiedijk.

Nissen en tarieven

Er zijn in totaal 52 nissen. Er zijn 44 enkele nissen en 8 dubbele nissen. In de enkele nissen kunnen 2 urnen geplaatst worden. In de dubbele nissen kunnen er maximaal 6 urnen geplaatst worden. De nissen kunnen voor verschillende termijnen gehuurd worden. Er is een termijn voor 5, 10, 15 of 20 jaar. De tarieven van de termijnen staan hieronder.

Kosten plaats in enkele urnennis Private Silence en kosten algemeen onderhoud

Kosten plaats in enkele urnennis Private Silence Kosten grafrecht Kosten onderhoud
voor een periode van 5 jaar € 247,15 € 339,25
voor een periode van 10 jaar € 494,30 € 678,50
voor een periode van 15 jaar € 741,45 € 1017,75
voor een periode van 20 jaar € 998,60 € 1357,00
 

Kosten plaats in dubbele urnennis Private Silence en kosten algemeen onderhoud

Kosten plaats in dubbele urnennis Private Silence Kosten grafrecht Kosten onderhoud
voor een periode van 5 jaar € 494,30 € 339,25
voor een periode van 10 jaar € 988,60 € 678,50
voor een periode van 15 jaar € 1482,90 € 1017,75
voor een periode van 20 jaar € 1977,20 € 1357,00
 

Contact

Wilt u een urn plaatsen in de Private Silence? Vraag dit dan aan via de rode knop bovenaan deze pagina (Aanvragen bijzetten urn).

Als u rechthebbende van een graf bent kunt u de stoffelijke resten in het graf laten opgraven voor een (technische) crematie of voor een herbegraving.

Aanpak

Vraag hiervoor het formulier aan bij begraven@hollandskroon.nl.

Voorwaarden

De opgraving is pas mogelijk als de overleden persoon een minimale grafrust heeft van 10 jaar. Bij een opgraving is er altijd toestemming nodig van de burgemeester.

Kosten

Voor het verzoek tot opgraven vragen wij een bedrag van:

Persoon van 12 jaar en ouder: € 982,80

Kind tussen 1 en 12 jaar: € 716,60

Kind beneden 1 jaar: € 716,60

De overige kosten, zoals de kosten van de crematie, vraagt u na bij het crematorium. De kosten voor een herbegrafenis vraagt u na bij de gemeente waar de herbegrafenis plaats vindt. Voor elke overleden persoon die opgegraven wordt, moet een aparte kist gebruikt geworden. De kosten voor de kist vraagt u op bij een uitvaartverzorger. Het vervoer moet u laten regelen door een officieel bedrijf. Alle kosten die te maken hebben met de opgraving komen voor uw eigen rekening.

Bijzonderheden

 • Wilt u het monument op het graf behouden of niet? Dit geeft u aan op het formulier dat u van ons ontvangt.
 • Is er een urn in het graf? Geef dan duidelijk op het formulier aan of u deze terug wilt of niet.
 • Als u afstand doet van de urn, wordt de as verstrooid op het strooiveld in de buurt.
 • Als na de opgraving het graf vrij komt, wordt er automatisch afstand gedaan van het graf. Er wordt geen geld teruggegeven voor de resterende jaren van het graftermijn.