Grafrechten

Bent u rechthebbende van een graf en lopen de grafrechten af? Als de grafrechten binnen twee jaar aflopen kunt u aangeven dat u het grafrecht wilt verlengen. Verlengen kan met 5 of 10 jaar.

U kunt ook wachten totdat u een brief van ons krijgt. Wij sturen de brief in het jaar voordat de grafrechten aflopen.

Aanpak

Wilt u de rechten verlengen of opzeggen? Geef dit aan ons door via het formulier ‘grafrechten verlengen’. Heeft u nog geen bericht ontvangen maar wilt u alvast een verlenging doorgeven? Dat kan ook via hetzelfde formulier. Na het doorgeven van de verlenging krijgt u binnen 4 weken bevestiging. Bij deze bevestiging zit ook de rekening. De verlenging gaat pas in op de eerste dag nadat de vorige periode is afgelopen.

Voorwaarden

Als de rechthebbende de graftermijn niet meer verlengt, vervalt het graf terug aan de gemeente. Als u nog een keertje het graf wil bezoeken voor een laatste afscheid, dan raden wij u aan om dit voor het einde van de graftermijn te doen. Na deze datum kunnen wij u geen garantie geven dat de gedenksteen nog op het graf staat. De ondergrondse ruiming vindt meestal veel later plaats. De rechthebbende heeft geen invloed meer op het graf.

Kosten

De kosten voor begraven en verlengen van grafrechten  vindt u op de pagina over het regelen van een begrafenis.

Wilt u als rechthebbende afstand doen van het graf? Vraag dan eerst aan de familie of iemand de grafrechten wil overnemen.

Let op

Als u afstand doet van een graf of een nis en u heeft al betaald, dan krijgt u geen geld terug.

Aanpak

Heeft u iemand gevonden die de grafrechten wil overnemen? Vul dan het formulier ‘Overdragen grafrechten’ in. Kent u niemand die de grafrechten wil overnemen? Vul dan het formulier ‘Afstand doen van grafrechten’ in.

Voorwaarden

Zodra de rechthebbende afstand heeft gedaan van een graf, vervalt het graf aan de gemeente. Als u nog een keer het graf wil bezoeken voor een laatste afscheid, raden wij u aan om dit voor het einde van de graftermijn te doen. Na deze datum geven wij geen garantie dat de gedenksteen nog op het graf staat. De ondergrondse ruiming vindt meestal veel later plaats. De rechthebbende heeft geen invloed meer op het graf.

Grafrechten kunnen op twee manieren op een andere naam komen te staan.

 1. De huidige rechthebbende wil dat iemand anders de grafrechten overneemt.
 2. De huidige rechthebbende van het graf is overleden. Een naaste kan dan kiezen om deze rechten over te laten schrijven op zijn of haar naam.

Aanpak

 1. Grafrechten overdragen aan iemand anders Als u de grafrechten op naam van iemand anders wil laten zetten, doet u dat met het formulier ‘Overdragen grafrechten op iemand anders’. Hiervoor logt u in met DigiD en vult u het hele formulier in. U vult ook de gegevens van de nieuwe persoon (rechthebbende) in. De nieuwe rechthebbende ontvangt een e-mail. Daarin staat een link. Hij/zij klikt deze link aan en geeft digitaal akkoord. Daarna stuurt hij/zij het formulier in. Alleen de nieuwe rechthebbende krijgt bevestiging van ons dat hij/zij de nieuwe rechthebbende is.
 2. Rechthebbende van het graf is overleden Als de rechthebbende van een graf is overleden, zoeken wij een nieuwe rechthebbende. Heeft u een (familie)band met de overleden persoon in het graf en wilt u nu rechthebbende worden van het graf? Kijk bij ‘Nieuwe rechthebbende na overlijden rechthebbende’. Bij geen reactie plaatsen wij een bordje/sticker bij het graf/de nis om contact met ons op te nemen. Kijk voor meer informatie op ‘Nieuwe rechthebbende na overlijden rechthebbende’.

U heeft een brief ontvangen. Daarin vragen wij of u de rechten van een graf op uw naam wilt laten zetten. De vorige rechthebbende is overleden.

Aanpak

Vul het formulier ‘Overdragen grafrechten na overlijden rechthebbende’ in. U logt in met DigiD.

Voorwaarden

Wilt u geen rechthebbende worden van het graf? Vraag dan eerst aan de nabestaanden of iemand de grafrechten wilt overnemen. Kent u niemand die de grafrechten wil overnemen? Vul dan ook het formulier in. Zorg voor de juiste gegevens van de contactpersoon.

Kosten

U betaalt niets om de nieuwe rechthebbende te worden. Als u de grafrechten verlengt, krijgt u daar wel een rekening van.

Bijzonderheden

De rechthebbende van een graf mag:

 • bepalen wie er in het graf begraven worden;
 • de grafrechten verlengen of niet verlengen;
 • de grafrechten overdragen aan iemand anders;
 • afstand doen van het graf;
 • informatie vragen over het graf.

De rechthebbende van een graf moet:

 • het graf onderhouden;
 • zorgen voor de goede gegevens van de contactpersoon;
 • de rekening(en) betalen van dit graf.

Op sommige graven op de gemeentelijke begraafplaats kunt u een bordje/sticker van de gemeente zien staan. Hierop staat de vraag om contact met ons op te nemen.

Contact met rechthebbenden of nabestaanden

Wij plaatsen deze bordjes/stickers, omdat de grafrechten van deze graven (bijna) niet meer geldig zijn. Of omdat de laatste rechthebbende overleden is, en geen nieuwe rechthebbende zich heeft aangemeld. Als wij niet weten wie de rechthebbende van het graf is, plaatsen wij een jaar lang een bordje/sticker. Op die manier hopen wij in contact met hen te kunnen komen.

De rechthebbende is de persoon die voor het graf heeft betaald. Meestal zijn dit vrienden of familie van de overledene. Of de persoon die aangewezen is als rechthebbende. Hij of zij mag beslissingen nemen over wat er met het graf mag gebeuren.

Neemt de rechthebbende contact met ons op? Dan vragen wij hen wat er met het graf mag gebeuren. Willen zij de grafrechten verlengen? Willen zij dat niet, en mag het graf opnieuw worden uitgegeven? Dit willen wij graag met hen bespreken.

Geen contact opgenomen?

Nemen rechthebbenden geen contact met ons op. Dan gaan wij ervan uit dat zij geen prijs stellen op het verlengen van het graf. Het graf vervalt dan, zoals dat heet, aan de gemeente. Wij mogen het graf dan opnieuw uitgeven. Wij verwijderen in dat geval eerst de beplanting en het gedenkteken op het graf. Het graf wordt geruimd wanneer het opnieuw in gebruik wordt genomen.

Graven met cultuurhistorische waarde

Graven die op de lijst van cultuurhistorisch waardevolle graven staan, worden niet verwijderd. We willen wel graag in contact komen met de nabestaanden. De nabestaanden kunnen dan op de hoogte worden gesteld over de cultuurhistorische waarde van het graf en ze krijgen de kans om het grafrecht eventueel te verlengen.

Bent u nabestaande van een graf met een bordje?

Bent u nabestaande of rechthebbende van het graf waarop een bordje staat? Dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen. U kunt uw vraag stellen aan de begraafplaatsadministratie. U kunt ons ook e-mailen. Geef in uw e-mail aan over welk grafnummer het gaat en wie de personen die in dat graf begraven ligt.

Deze informatie geldt ook voor een nis.

Zie ook het bestand onder het kopje Downloads.

U kunt grafrechten in termijnen betalen.

 • In 4 tot 8 termijnen binnen het 1e jaar
 • Jaarlijkse termijnen (alleen via een automatische betaling)

In het formulier grafrechten verlengen kunt u aangeven hoe u de betaling wilt regelen.