Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

Als u een kind erkend heeft omdat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, heeft u nog geen ouderlijk gezag en bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind.

Let op

Als u een kind erkent na 1 januari 2023, dan heeft u beiden automatisch ouderlijk gezag. U bent dan wettelijke vertegenwoordiger van uw kind.

Maar heeft u de erkenning in 2022 gedaan? Dan moet het gezag worden geregeld via de rechtbank. Dit kan digitaal worden gedaan.

Gezamenlijk ouderlijk gezag kan (na de geboorte) aangevraagd worden bij de griffie van de rechtbank. Als u het gezag via de rechter heeft gekregen, maakt de griffier een aantekening in het Gezagsregister. In dit register wordt bijgehouden wie het gezag over het kind heeft. Het ouderlijk gezag gaat in vanaf het moment dat de aantekening in het Gezagsregister is geplaatst. Wij krijgen hierover ook bericht. Een uittreksel uit het Gezagsregister kunt u schriftelijk aanvragen bij de voor u dichtstbijzijnde rechtbank.

Pas als u het ouderlijk gezag heeft, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. Ook mag u het vermogen van uw kind beheren. En u kunt rechtshandelingen verrichten in naam van uw zoon of dochter, bijvoorbeeld een handtekening zetten.