Naamskeuze kinderen

Ouders mogen zelf kiezen welke achternaam hun eerste kind krijgt: de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader. De naamskeuze kan alleen bij het eerste kind. Alle volgende kinderen in het gezin krijgen automatisch de achternaam die het eerste kind heeft gekregen.

Let op

Wetsvoorstel dubbele achternaam aangenomen

Kinderen kunnen voortaan de achternamen van beide ouders krijgen. Een wetsvoorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming hierover is op 21 maart 2023 aangenomen door de Eerste Kamer.

Sinds de invoering van de Burgerlijke Stand in Nederland in 1811 kregen kinderen automatisch de naam van de vader. Sinds 1998 is het ook mogelijk om te kiezen voor de naam van de moeder. Met de nieuwe wet kunnen ouders ook een dubbele achternaam geven aan hun kinderen.

De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2024. Ouders kunnen van deze nieuwe mogelijkheid gebruik maken als hun eerste kind wordt geboren op of na 1 januari 2024. De gekozen achternaam geldt vervolgens voor al hun volgende kinderen.

In de wet is daarnaast een overgangsregeling opgenomen. Is hun oudste kind geboren op of na 1 januari 2016 dan kunnen ouders alsnog een dubbele achternaam kiezen. Vanaf 1 januari 2024 hebben zij 1 jaar de tijd om alsnog de dubbele achternaam te kiezen.

Keuzemogelijkheden

Voor de groep mensen die nu al een dubbele of meervoudige achternaam hebben, zoals Van Bergen Henegouwen, wordt deze naam ook na 1 januari 2024 als een enkelvoudige geslachtsnaam gezien. Mochten zij dat willen, kunnen ook zij hun kind dus een dubbele geslachtsnaam meegeven, zoals Van Bergen Henegouwen De Boer.

Voor geadopteerde kinderen wordt het mogelijk om een combinatie te kiezen van hun geslachtsnaam bij geboorte en de naam van een van de adoptieouders. Wel geldt ook hier een maximum van twee namen in totaal.

Ook voor mensen die vanwege meerdere nationaliteiten een andere achternaam hebben in een ander land, kan de nieuwe wet een uitkomst bieden. Soms is nu nog een procedure tot naamswijziging nodig om eenheid in hun achternamen te brengen. Dat is straks niet meer nodig.

De keuze voor een dubbele geslachtsnaam is niet verplicht. Als ouders geen keuze maken, krijgt een kind als de ouders niet gehuwd of geregistreerd partners zijn de geslachtsnaam van de geboortemoeder. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt het kind de geslachtsnaam van de vader of duomoeder.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2024.

Beide ouders moeten in persoon verschijnen. Neem allebei een geldig identiteitsbewijs mee.

Maak een afspraak met ons: tel. 088-321 5000.

Een akte van naamskeuze laten opmaken door een ambtenaar van de burgerlijke stand kan alleen als het kind de Nederlandse nationaliteit heeft. Heeft het kind de nationaliteit van een ander land? Dan wordt er gekeken naar wat het namenrecht van dat land over naamskeuze zegt.

Getrouwde of geregistreerde ouders (van verschillend geslacht, heterostellen)

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. U kunt ook kiezen voor de achternaam van de moeder. U moet dan samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daar geeft u aan de naam van de moeder te kiezen. U kunt dit doen vóór de geboorte of bij de geboorteaangifte.

Ongetrouwde ouders (van verschillend geslacht, heterostellen)

Uw kind krijgt automatisch de naam van de moeder. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt, dan moet vader het kind erkennen. De keuze voor de achternaam van het kind wordt gemaakt bij de erkenning. U moet hiervoor beiden in persoon verschijnen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Wij adviseren u om de erkenning te regelen vóór de geboorte, maar het kan ook  op een later moment na de geboorte.

Ouders van hetzelfde geslacht (twee mannen)

Adopteert u met een andere man een kind? Dan kunt u de achternaam van één van u beiden kiezen. Voorwaarde is wel, dat het uw eerste kind is. Als dat niet het geval is, krijgt het kind dezelfde naam als de andere kinderen. De naamskeuze vindt plaats ter gelegenheid van de adoptie bij de rechter.

Ouders van hetzelfde geslacht (twee vrouwen)

Als twee getrouwde vrouwen of geregistreerde vrouwen een kind krijgen geldt het volgende: De moeder wordt zwanger door een onbekende donor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Het kind krijgt de naam van de duomoeder. Maar alleen als de moeder automatisch juridisch ouder wordt bij de geboorte. Ze kunnen ervoor kiezen dat het kind de naam van de biologische moeder krijgt. De moeder wordt zwanger door een bekende donor en de duomoeder erkent het kind. Het kind krijgt de naam van de biologische moeder. Via naamskeuze is het mogelijk dat het kind de naam van de duomoeder krijgt.

Aan de keuze van de achternaam zijn geen kosten verbonden als het eerste kind is geboren op of na 1 januari 2024. Als het oudste kind geboren is op of na 1 januari 2016 dan zijn de kosten voor het oudste kind van 2 ouders € 75,00 en voor elk volgend kind van diezelfde ouders € 50,00.