Erkenning van een kind

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan moet u uw kind erkennen. Erkenning betekent het juridisch ouderschap van een kind vastleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit kan in elke gemeente van Nederland. Moment van erkennen:

  • Voor de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een ‘erkenning ongeboren vrucht’ genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap bij de geboorte al vastgelegd is, u bij de geboorteaangifte meteen opgenomen wordt als vader (of mee-moeder) en het kind meteen uw achternaam krijgt.

  • Bij de geboorteaangifte

Bij een erkenning bij de geboorte krijgt het kind eerst de achternaam van de moeder. De naam van de vader komt niet meteen op de geboorteakte

  • Na de geboorte

U kunt een kind ook later nog erkennen. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven. En vanaf 16 jaar komt het kind zelf mee.

Wilt u een afspraak maken voor erkenning neem dan contact met ons op via tel. 088-321 5000.

Naamskeuze

Is dit het eerste kind van u en uw partner? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader krijgt. Dit doet u gelijk bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor de akte van erkenning van de ongeboren vrucht. Doet u dat niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam.

Let op!

Als u een kind erkent na 1 januari 2023, dan heeft u automatisch beiden ouderlijk gezag. U bent dan beiden wettelijk vertegenwoordiger van uw kind. Ga hiervoor naar Ouderlijk gezag.

Maar heeft u de erkenning in 2022 gedaan? Dan moet het gezag worden geregeld via de rechtbank. Dit kan digitaal worden gedaan.

Ouders mogen zelf kiezen welke achternaam hun eerste kind krijgt: de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader. De naamskeuze kan alleen bij het eerste kind. Alle volgende kinderen in het gezin krijgen automatisch de achternaam die het eerste kind heeft gekregen. 

Aanpak

Ouders moeten beiden bij ons langskomen. Maak hiervoor een afspraak met ons, tel. 088-321 5000. Neem allebei een geldig identiteitsbewijs mee. Bij erkenning ongeboren vrucht gaat de naamskeuze digitaal. De naamskeuze moet direct bij de aanvraag gedaan worden en kan later niet aangepast worden.

Lees verder over Naamskeuze kinderen.

Aan erkenning zijn geen kosten verbonden.