Afvalstoffen- en rioolheffing

Wij heffen jaarlijks verschillende soorten belastingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing.

Wat is afvalstoffenheffing?

De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor kosten die de gemeente maakt. Kosten voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijke afval. Ook als u niets mee geeft, ontvangt u een aanslag. Het tarief hangt af van de gezinssamenstelling. Bekijk de tarieven voor de afvalstoffenheffing.

Wat gebeurt er als u gaat verhuizen?

Bij verhuizingen binnen de gemeente verandert de hoogte van de aanslag afvalstoffenheffing niet. Verhuist u naar een andere gemeente? Dan krijgt u een correctie aanslag over het gedeelte van het jaar dat u niet in Hollands Kroon woont. Komt u vanuit een andere gemeente in Hollands Kroon wonen? Dan krijgt u een aanslag voor de resterende maanden van het jaar.

We kijken naar uw situatie op 1 januari

Als u op 1 januari een meerpersoonshuishouden had, betaalt u het hele jaar voor een meerpersoonshuishouden. En andersom geldt dit ook. We kijken naar de situatie op 1 januari. Wijzigingen in de gezinssamenstelling in de loop van het jaar, hebben geen invloed op de aanslag.

Afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen

  1. een vast tarief
  2. een variabel tarief

Het vaste tarief betaalt u vooruit, dus voor het komende jaar. Het variabele deel betaalt u achteraf. Dit deel is gebaseerd op het aantal keren dat u uw restcontainer aan de weg heeft gezet of een afvalzak in een ondergrondse container heeft gedaan. Meer informatie vindt u op de veelgestelde vragen pagina over het recycletarief.

Rioolheffing voor het afvoeren van afvalwater in riool

Voor het afvoeren van afvalwater in het riool betaalt u een vast bedrag per gebouw aan de gemeente. U betaalt rioolheffing, omdat u de gebruiker bent van een gebouw. Vanuit dit gebouw loost u afvalwater direct of indirect in het riool of in het gemeentewater. Bekijk de tarieven op de pagina gemeentelijke belastingen.

Bij verhuizingen binnen de gemeente verandert de hoogte van de aanslag rioolheffing niet. Verhuist u naar een andere gemeente? Dan krijgt u een correctie-aanslag. Dit gaat over het gedeelte van het jaar dat u niet in Hollands Kroon woont. Komt u vanuit een andere gemeente in Hollands Kroon wonen? Dan krijgt u een aanslag voor de resterende maanden van het jaar. De factuur voor de gemeentelijke belastingen ontvangt u in de brievenbus.