Wethouder Lilian Peters legt haar taken neer

24 mei 2024, 09.16

Bij de start van de raadsvergadering van 23 mei 2024 heeft Lilian Peters aangegeven haar werkzaamheden als wethouder per direct neer te leggen. Dat deed zij naar aanleiding van het beeld dat is ontstaan na berichten in de media.

Toegelicht aan raadsleden

De wethouder heeft zelf haar vertrek aan de raadsleden toegelicht:

Ik herken, en erken, de in de media geschetste situatie niet. De afgelopen twee jaar heb ik mijn werk met veel plezier, en altijd naar eer en geweten, gedaan. Daarom is het voor mij een moeilijk besluit om mijn taken neer te leggen. Toch doe ik dat. Ik ben trots op wat ik heb bereikt en ik wens de coalitie alle goeds bij de uitvoering van het coalitieakkoord, waar ik met overtuiging mijn handtekening onder heb gezet.

Lilian Peters