Waterschap HHNK geeft klimaatsubsidie aan Hollands Kroon voor het vervangen van duiker Molenvaart

3 november 2023, 12.55

Wij hebben van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier € 100.000,- subsidie ontvangen. Deze subsidie is voor het project ‘Vervangen duiker Molenvaart in Anna Paulowna’.

Dit project is een klimaat adaptieve maatregel. Dit zijn maatregelen om de bebouwde omgeving aan te passen aan het klimaat. Of het te verwachte klimaat en de gevolgen daarvan. Met deze maatregel moet de schade van de klimaatverandering beperkt worden.

Projecten versnellen

Wij zijn heel blij met deze subsidie van het Waterschap. Dit is een van de zes projecten waaraan HHNK subsidie heeft gegeven uit de KAN-regeling (Klimaat Actief Noorderkwartier). Via deze subsidieverordening kunnen gemeenten subsidie krijgen voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken. Zij kunnen tot 30 procent van de projectkosten terugkrijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. In oktober gaf hoogheemraad Klazien Hartog dit bedrag symbolisch aan onze wethouder Lilian Peters.

Duiker Molenvaart

De duiker Molenvaart in Anna Paulowna wordt vervangen door een grotere. De duiker zorgt er bij droogte voor dat water wordt toegelaten. Bij hevige regenbuien werkt de duiker als afvoer om wateroverlast tegen te gaan. Zo houden we samen Anna Paulowna droog en schoon.

Wij krijgen € 100.000,- subsidie. Het hele bedrag van het project is € 1,1 miljoen. Het project start in november en is begin december 2024 klaar.

Hoogheemraad Klazien Hartog geeft de subsidie symbolisch aan wethouder Lilian Peters. Foto: Harry Schuitemaker

Hoogheemraad Klazien Hartog geeft de subsidie symbolisch aan wethouder Lilian Peters. Foto: Harry Schuitemaker