Vraag subsidie voor welzijn, sport, cultuur en zorg in 2024 vóór 1 mei 2023 aan

Dit nieuwsbericht is verlopen.
8 juni 2023, 13.14

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag bij ons te doen voor een budget- en activiteitensubsidie 2024. De aanvraag 2024 moest vóór 1 mei 2023 bij ons binnen zijn.

Een activiteitensubsidie is een subsidie voor activiteiten die u als subsidieontvanger uitvoert. Met deze activiteit wordt een product, dienst of prestatie geleverd.  

Een budgetsubsidie is een subsidie waarbij de organisatie een bedrag krijgt toegewezen om een van tevoren overeengekomen werkprogramma of activiteitenpakket uit te voeren. 

Wie kan subsidie aanvragen?

Geregistreerde verenigingen, stichtingen en organisaties kunnen subsidie aanvragen.

Zonder uitleg geen behandeling

Een aanvraag die zonder uitleg na 1 mei wordt ingestuurd, behandelen wij niet. U krijgt dan geen subsidie voor 2024.

Incidentele subsidies

De aanvragen voor incidentele subsidies kunnen net als dit jaar worden ingediend bij de Hollands Kroonse Uitdaging. Het gaat hierbij om eenmalige activiteiten of projecten die niet tot de standaard activiteiten behoren van de aanvrager.  

Over de Hollands Kroonse Uitdaging

Het doel van de Hollands Kroonse Uitdaging is om mensen en organisaties te helpen nieuwe ideeën uit te voeren. Ideeën die de leefbaarheid van de inwoners van Hollands Kroon verbeteren en de onderlinge samenwerking sterker maken. Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag bij de Hollands Kroonse Uitdaging doen voor steun bij uw werk.   

Ideeën moeten meehelpen bij het behalen van onderstaande doelen: 

  • Meer bewegen op scholen (in samenwerking met het verenigingsleven) 
  • Talentontwikkeling op scholen (innovatief) 
  • Cultuurhistorisch besef 
  • Terugdringing van misbruik van genotsmiddelen 
  • Vermindering van eenzaamheid 
  • Buiten bewegen, spelen en ontmoeten 
  • Voorkomen van overlast door jongeren 
  • Stimulering van zelfredzaamheid 

Ga naar www.hollandskroonseuitdaging.nl voor meer informatie.