Vraag nu subsidie voor welzijn, sport, cultuur en zorg in 2025 vóór 1 mei 2024 aan

21 maart 2024, 13.09

U kunt nu weer subsidie aanvragen voor een budget- en activiteitensubsidie in 2025. U kunt dit tot 1 mei 2024 aanvragen via onze website.

Wat is een activiteiten- en budgetsubsidie?

Een activiteitensubsidie is geld dat je krijgt voor de dingen die je doet. Dit is bijvoorbeeld het organiseren van een evenement of het leveren van een dienst.

Bij een budgetsubsidie krijgt een organisatie een geldbedrag. Met dit geld kan de organisatie een vooraf afgesproken plan of activiteit uitvoeren.

Wie kan subsidie aanvragen?

Verenigingen, stichtingen en organisaties kunnen de subsidies aanvragen. Deze moeten wel geregistreerd zijn.

Vraag de subsidie aan

Het aanvraagformulier vindt u hier. De subsidie aanvraag 2025 moet vóór 1 mei 2024 bij ons binnen zijn. Daarnaast kunt u de subsidieverantwoording over 2023 indienen (als het van toepassing is).

Lukt het niet om de aanvraag op tijd te doen?

Als het niet mogelijk is om de aanvraag voor subsidie op tijd in te sturen, kunt u college van burgemeester en wethouders om uitstel vragen. Hierbij moet u laten weten waarom u niet vóór 1 mei 2024 een aanvraag kunt doen. Geef ook aan tot welke datum u uitstel vraagt. Als er bij het uitstel niet een uitleg zit, wordt deze niet behandeld en krijgt u geen subsidie voor 2025.

Zonder toelichting geen behandeling

Een aanvraag die zonder uitleg na 1 mei wordt ingestuurd, behandelen wij niet. Dan krijgt u geen subsidie voor 2025.

Incidentele subsidies

Incidentele subsidies zijn eenmalige activiteiten of projecten. Deze horen niet tot de standaard activiteiten van de aanvrager. Deze aanvragen kunnen net als vorig jaar worden ingediend bij de Hollands Kroonse Uitdaging.

Over de Hollands Kroonse Uitdaging

Het doel van de Hollands Kroonse Uitdaging is om mensen en organisaties te helpen nieuwe ideeën uit te voeren. Ideeën die de leefbaarheid van de inwoners van Hollands Kroon verbeteren en de onderlinge samenwerking sterker maken. Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag bij de Hollands Kroonse Uitdaging doen voor steun bij uw werk. 

Ideeën moeten meehelpen bij het behalen van onderstaande doelstellingen:

  • Meer bewegen op scholen (in samenwerking met het verenigingsleven);
  • Talentontwikkeling op scholen (innovatief);
  • Cultuurhistorisch besef;
  • Terugdringing van misbruik van genotsmiddelen;
  • Vermindering van eenzaamheid;
  • Buiten bewegen, spelen en ontmoeten;
  • Voorkomen van overlast door jongeren;
  • Stimulering van zelfredzaamheid.

Ga naar www.hollandskroonseuitdaging.nl voor meer informatie.