Uitnodiging LEADER informatiebijeenkomsten Kop van Noord-Holland

Dit nieuwsbericht is verlopen.
9 januari 2024, 12.07

Eind 2023 kregen we fantastisch nieuws! Zowel de Kop van Noord-Holland als West-Friesland hebben groen licht gekregen op hun Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) en kunnen door met het Europees subsidieprogramma LEADER 2023-2027. Het LEADER-gebied in de Kop bestaat uit Texel, Hollands Kroon, Schagen en het buitengebied van Den Helder. Vanaf april 2024 kunnen subsidies aangevraagd worden. De definitieve datum volgt later. Ter voorbereiding van de openstelling van de subsidieperiode worden er twee regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd in de kop.

Informatiebijeenkomsten

Deze bijeenkomsten vinden plaats op: 

  • Vrijdag 26 januari van 15.00 tot 17.30 uur in de kleine zaal van Theater de Kampanje in Den Helder.
  • Donderdag 1 februari van 15.00 – 17.30 uur in Slot Schagen.

Wilt u meer weten over LEADER meldt u zich dan aan voor een van deze bijeenkomsten. De inhoud van beide bijeenkomsten is hetzelfde en zijn voor alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen uit het gebied toegankelijk. Vanwege de beperkte zaalcapaciteit is vooraf aanmelden noodzakelijk. Aanmelden kan door een mail te sturen naar leader@nhn.nl. Geef hierbij duidelijk aan voor welke datum u zich wilt aanmelden en met hoeveel personen u komt.

Programma

Tijdens de bijeenkomsten krijgt u meer informatie over LEADER Kop van Noord-Holland, de thema’s waarop het programma zich richt in de komende jaren en de mogelijkheden om met ondersteuning van LEADER initiatieven te ontwikkelen in uw eigen omgeving. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen en de mensen achter LEADER in de Kop te ontmoeten.

Visie van LEADER

De visie van LEADER is helder: een levendig en welvarend platteland in de Kop van Noord-Holland, waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. Een gebied met rijke natuur, schone lucht en water en een lokale, natuurvriendelijke voedselproductie. Dit alles samengevat in vier kernthema’s:

1.      Verbetering van voorzieningen;

2.      Versterking van de levendigheid, beleving en identiteit van de kleine kernen;

3.      Duurzame oplossingen voor energieopwekking en klimaatadaptatie;

4.      Lokale, natuurinclusieve- en kringlooplandbouw.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op: https://leaderkvnh.nl/