Thijs Winter benoemd als kinderburgemeester

23 april 2024, 09.10

In de raadsvergadering van 18 april is Thijs Winter benoemd als (eerste) kinderburgemeester van Hollands Kroon. Na het afleggen van de belofte kreeg Thijs de ambtsketen omgehangen door burgemeester Rian van Dam. Thijs Winter is 10 jaar en woont in Anna Paulowna. Hij zit in groep 7 van IKC De Kroon.

Kinderen betrekken bij lokale politiek

Met het aanstellen van een kinderburgemeester wil de gemeente kinderen meer betrekken bij de lokale politiek. Kinderen hebben meestal wel van een burgemeester, wethouder of gemeenteraad gehoord, maar wat zij doen is vaak onbekend. Door het aanstellen van een kinderburgemeester laat de gemeente kinderen op een leuke manier in aanraking komen met politiek. Het kinderburgemeesterschap maakt het voor kinderen mogelijk om zich ook te laten horen en te ervaren wat het belang is van besluitvorming voor (jongeren in) de samenleving.

Rol van Thijs

Thijs zal bij officiële bijeenkomsten de gemeente én de kinderen vertegenwoordigen. Hij kan gevraagd en ongevraagd zijn mening geven over onderwerpen, die voor kinderen belangrijk zijn.