Subsidieregeling ZuiderZeeWerken: Stimulans voor lokale ideeën in Hollands Kroon

16 maart 2024, 13.59

Vanaf 6 maart kun je financiële steun krijgen voor projecten of ideeën die passen bij het meerjarige thema ‘ZuiderZeeWerken – Al 100 jaar, nóg 100 jaar’. Organisaties, stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag doen via onze website.

Subsidie voor projecten en ideeën ZuiderZeeWerken

Deze subsidie helpt bij het organiseren van nieuwe ideeën die kijken naar het verleden, heden en de toekomst van de Zuiderzeewerken. Het gaat om het herinneren, vieren en leren over de Zuiderzeewerken. Maar het is ook mogelijk om een aanvraag te doen voor een activiteit, evenement of project dat aansluit bij een van de andere thema’s die ook passen bij de Zuiderzeewerken. Denk aan bijvoorbeeld waterveiligheid, klimaatverandering, visserijsector, landbouwontwikkelingen en inrichting van de samenleving.

De belangrijkste afspraken over de subsidie zijn:

  • De subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten, evenementen of projecten binnen de gemeentegrenzen van Hollands Kroon
  • Bedrijven, verenigingen, stichtingen, instellingen of rechtspersonen kunnen de subsidie aanvragen. Dit kan via het aanmeldformulier op de onze website
  • De aanvraag moet worden ingediend vóór de start van de activiteit, het evenement of het project.
  • Subsidies worden op volgorde van ontvangst gegeven. Dit tot het subsidieplafond is bereikt
  • De subsidie is maximaal 50% van de totale begroting van de activiteit, het evenement of project. Met een maximumbedrag van € 15.000, – per aanvraag
  • Bij subsidieverlening dient het beeldmerk van ‘ZuiderZeeWerken – Al 100 jaar, Nòg 100 jaar’ gebruikt te worden in communicatie-uitingen
  • Verantwoording van de subsidie vindt achteraf plaats, bijvoorbeeld door een fotoverslag

Meerjarig programma

Meer weten over het meerjarige programma ‘Zuiderzeewerken – Al 100 jaar, nóg 100 jaar?’ ga dan naar onze website.