Start werkzaamheden Zandweg in Zijdewind en Waarland een stap dichterbij

11 maart 2024, 14.19

De Zandweg in Zijdewind en Waarland wordt opnieuw ingericht. Dit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze weg loopt dwars door gemeente Hollands Kroon en gemeente Schagen. Dat maakt dit project uniek. De aannemer is afgelopen week bekend geworden. Aannemer D. van der Steen B.V. uit Utrecht gaat het project uitvoeren. Zij werken vaker in de provincie Noord-Holland en kijken er naar uit nu ook in Zijdewind en Waarland aan de slag te gaan.

De start van de werkzaamheden is gepland in begin mei 2024

De komende periode gaat de aannemer gebruiken om het werk voor te bereiden. Eind maart worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het kappen van een aantal bomen en het aanbrengen van de voorbelasting voor de uitbreiding van de rotonde. Naar verwachting starten de daadwerkelijke werkzaamheden rond begin mei. De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd om de aanliggende bewoners en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar te houden. Als alles volgens planning gaat zijn de werkzaamheden in juli 2024 klaar.

De krachten samenvoegen over de gemeentegrens heen

Twee gemeenten die tegelijk aan een weg gaan werken is efficiënt en best uniek. Een mooie bundeling van de krachten. De weg krijgt hierdoor ook dezelfde functie en ziet er hetzelfde uit.

Inwonerswerkgroep Veilig Verkeer Zijdewind

Met de uitvoering van dit project gaat een belangrijke wens van de betrokken inwoners in vervulling. De betrokken inwoners zijn de werkgroep Veilig Verkeer Zijdewind gestart. Deze werkgroep wil de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verhogen in Zijdewind. Door de veranderingen aan de Zandweg past deze beter bij de dorpse omgeving.

Subsidie voor dit project van de provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft geld beschikbaar gesteld vanuit de ‘Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur’. Deze subsidie is onder andere bedoeld om het regionaal fietsnetwerk te verbeteren. Met de ontvangen subsidie van € 242.876 kunnen we snelheid remmende maatregelen aanbrengen en een veilige fiets- en voetverbinding maken. Deze verbinding maakt onderdeel uit van de doorfietsroute van Den Helder, via Schagen naar Heerhugowaard. Het hele project kost ongeveer € 650.000. De rest van de kosten worden door gemeente Hollands Kroon en gemeente Schagen betaald.

Nog voordat de werkzaamheden van start gaan, wordt door de aannemer een informatieavond georganiseerd

Tijdens deze avond worden de werkzaamheden en planning toegelicht. Ook vertelt de aannemer welke hinder de werkzaamheden met zich meebrengen. Binnenkort volgt hier meer informatie over.