Start werkzaamheden bouwrijp maken ’t Veld Noord fase 2 & 3

18 januari 2024, 14.50

Maandag 22 januari starten de werkzaamheden voor de woningbouw van ’t Veld Noord fase 2 & 3.

Wat gaan ze doen?

De aannemer start met het grondwerk. Eerst wordt een deel van de grond bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat er rioleringen en bouwwegen worden aangelegd. Al het werkverkeer rijdt via de Valbrugweg, er komt dus geen werkverkeer door het dorp.

Wie gaat het doen?

Deze werkzaamheden worden in opdracht gedaan van projectontwikkelaar VOF BPD-Kuin. Haarsma Infra & Milieu maken de grond bouwrijp. De planning is dat de grond begin augustus bouwrijp is.

Contact

Bent u geïnteresseerd naar de werkzaamheden? Neem dan contact op met de aannemer. U kunt altijd de uitvoerder op het werk bezoeken. De directiekeet komt op het werkterrein langs de Valbrugweg te staan.

Contactgegevens aannemer

Haarsma Infra & Milieu b.v.
Rinze Bergsma
(0515) 579 100
r.bergsma@haarsmagroep.nl