Spoedzoekers in Hollands Kroon

3 april 2024, 14.31

Woensdag 3 april stond er een artikel in het Noord-Hollands Dagblad over de inspanningen die gemeente Hollands Kroon doet voor spoedzoekers. Spoedzoekers zijn inwoners die niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring, maar wel heel dringend een woning nodig hebben. Dit kan zijn door een een ontwrichte woonsituatie. De regeling voor spoedzoekers is nog niet klaar, de gemeente heeft dus nog geen informatie hierover beschikbaar.

Eerst naar de gemeenteraad

Op dit moment ligt er een voorstel voor een regeling voor spoedzoekers. Deze staat op de agenda van de gemeenteraad van 18 april 2024. De gemeenteraad neemt dan een besluit over deze regeling. Pas hierna is duidelijk wat deze regeling voor de praktijk betekent en hoe inwoners van Hollands Kroon aanspraak kunnen maken.

Later volgt meer informatie

Wij begrijpen dat als u denkt in aanmerking te komen, u heel graag meer wilt weten. Helaas is er op dit moment nog geen extra informatie. Ook is het niet mogelijk om u in te schrijven. Omdat het een regeling is van de gemeente, kunt u ook geen informatie bij de woningcorporatie krijgen. 

Als er eind april meer bekend is, delen wij dit via onze website.