Reactie college Hollands Kroon op intrekken bezwaar bestemmingsplan B1

Dit nieuwsbericht is verlopen.
27 oktober 2022, 15.55

Burgemeester en wethouders zijn tevreden met het besluit van de provincie om haar bezwaar tegen het bestemmingsplan ‘Agriport A7 deelgebied B1’ in te trekken. Op onze beurt stoppen wij met de procedure hierover bij de Raad van State. Voortzetting daarvan is overbodig nu de provincie en wij het eens zijn over de aanpak van het probleem waar het om draaide: een veilige oplossing voor het verkeer over de kruising bij de zuidelijke toegang tot bedrijventerrein Agriport (kruising Agriport – Koggenrandweg – N239 – Coppershorn). Wij hebben een tekst hierover in het bestemmingsplan aangepast, op voorstel van de Raad van State. De provincie vond dat de oorspronkelijke tekst de verkeersveiligheid niet voldoende garandeerde.

En nu verder?

Het bestemmingsplan voor deelgebied B1 is in juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en in september 2022 aangepast. Het bestemmingsplan maakt de vestiging van een datacenter mogelijk aan de westkant van de A7 (zie kaartje). De beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan is nog niet begonnen. Die is opgeschort door het bezwaar van de provincie. De beroepsprocedure gaat alsnog van start op het moment dat wij het gewijzigde bestemmingsplan officieel publiceren. Pas na afronding daarvan kan een vergunning voor de vestiging van een nieuw datacenter worden aangevraagd.

Het huidige college maakt een pas op de plaats

Het bestemmingsplan ‘Agriport A7 deelgebied B1’ is in de vorige collegeperiode in gang gezet en vastgesteld door de gemeenteraad. Het huidige college maakt een pas op de plaats met verdere nieuwe grootschalige ontwikkelingen, zoals datacenters. Het college wil eerst met de samenleving in gesprek over de impact van grootschalige ontwikkelingen op het woon- en leefklimaat en het landschap. Uitgangspunt voor de vestiging van nieuwe bedrijven is een positieve maatschappelijke bijdrage.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op.