Presentatie resultaten onderzoek vestiging datacenters

5 maart 2024, 13.32

Onderzoeksbureau Berenschot heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de besluitvorming over het vestigen van datacenters op Agriport A7 vanaf 2009. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Hollands Kroon. Het onderzoeksrapport genaamd ‘Tijden veranderen’, wordt op 11 maart gepresenteerd in een openbare bijeenkomst. Het rapport wordt na deze bijeenkomst openbaar gemaakt. Het onderzoeksrapport staat op de gemeenteraadsagenda van de raadvergadering van 18 april aanstaande.

Aanleiding voor onderzoek

De vestiging van datacenters, als onderdeel van Agriport A7, heeft geleid tot een brede maatschappelijke discussie. Daarom heeft de coalitie de wens om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren opgenomen in het coalitieakkoord. Dit onderzoek heeft Berenschot uitgevoerd. Het onderzoek moest inzicht bieden in de feitelijke ontwikkeling van plan- en besluitvorming over de vestiging van de datacenters. En daaruit lessen trekken voor het omgaan met toekomstige grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen. Het onderzoek is begeleid door een commissie van drie gemeenteraadsleden, een wethouder als vertegenwoordiger het college van B&W en de concerncontroller van de gemeente.

Onderzoeksaanpak

De resultaten zijn gebaseerd op een feitenreconstructie van de periode van 2009 tot 2023 en een verdiepend onderzoek. Ook is de aanloop naar 2009 meegenomen. Uit deze analyse zijn vervolgens lessen geformuleerd voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie over het omgaan met toekomstige grootschalige ontwikkelingen.

Door het onderzoeksteam zijn interviews gehouden met personen die betrokken zijn (geweest) bij de ontwikkelingen. Daarnaast zijn tal van openbare gemeentelijke documenten zoals bestemmingsplannen en verslagen van raadsvergaderingen bekeken. Ook niet-openbare documenten uit het archief van de gemeente Hollands Kroon zijn bestudeerd. De onderzoekers hebben tevens gekeken naar nieuwsberichten van de (regionale) media en diverse websites.

Vervolg

De begeleidingscommissie heeft geconstateerd dat het onderzoek volgens opdracht is uitgevoerd en daarna zijn de resultaten aangeboden aan de gemeenteraad en het college van B&W. Tijdens een openbare bijeenkomst op 11 maart wordt het rapport, onder begeleiding van Berenschot, toegelicht aan alle geïnteresseerden en betrokkenen. Hier zal het college van B&W ook haar eerste reactie delen. Hierna wordt het rapport “Tijden veranderen” openbaar gemaakt.

Voor de raadsvergadering van 18 april komt het college met een uitgebreide bestuurlijke reactie op resultaten van het onderzoek.