Opvang asielzoekers Wieringerwerf start later

31 mei 2024, 16.55

De opvang van asielzoekers in Hotel Wieringermeer zou starten per 1 juni 2024. Op dit moment vinden er nog voorbereidende werkzaamheden plaats. De startdatum is daarom verschoven, naar verwachting komen de eerste bewoners pas eind juni, begin juli 2024.

Datum verschoven

Voordat Hotel Wieringermeer in gebruik genomen kan worden voor de opvang van asielzoekers moeten er nog wat werkzaamheden plaatsvinden. Vanaf het moment dat deze zijn afgerond en de vergunningsaanvraag loopt, zijn de toekomstige bewoners welkom. Naar verwachting zal dit eind juni, begin juli zijn.

Goede afspraken gemaakt

Over de tijdelijke opvang van de asielzoekers in het hotel, heeft de gemeente goede afspraken gemaakt met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Deze afspraken zijn gemaakt met input van de gemeenteraad en de suggesties van de inwoners tijdens de inwonersbijeenkomst. In de ondertekende bestuursovereenkomst staan onder andere afspraken over de verantwoordelijkheden, dagbesteding en de veiligheid op- en rond de opvanglocatie. 

Meer informatie

Zodra er meer bekend is over de startdatum van de opvang laat de gemeente dat weten. Voor meer informatie over het leven op, en rond de opvanglocatie kunnen inwoners terecht op www.coa.nl.