Onderzoek hergebruik restwarmte afgerond

Dit nieuwsbericht is verlopen.
1 oktober 2020, 10.28

Hergebruik van restwarmte van datacenters is beperkt mogelijk in Hollands Kroon. Er lijken kansen voor de glastuinbouw. Maar een relatief lage prijs voor aardgas maakt een businesscase nu erg lastig. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot dat onlangs is afgerond. De mogelijkheden voor het verwarmen van woonhuizen met restwarmte zijn niet realistisch.

Beperkte kansen hergebruik restwarmte

De toepassing van restwarmte voor het verwarmen van woonhuizen is op dit moment niet realistisch. De dorpen liggen verspreid over onze gemeente en de afstand tot de datacenters is vaak groot. Ook is de omvang van de warmtevraag per dorpskern klein. Daarnaast is er juist behoeft aan hoge temperatuur warmte. Ook in Middenmeer is een hoge temperatuur warmtenet op basis van restwarmte nu nog niet rendabel te maken.

Voor de glastuinbouw lijken er wel kansen voor het gebruik van restwarmte van datacenters. Locatie, volume en temperatuur zijn hier meer geschikt. Maar een relatief lage prijs voor aardgas maakt een businesscase nu erg lastig. Daarnaast leveren de huidige WKK’s (warmtekrachtkoppelingen) naast warmte ook de essentiële grondstof CO2 en elektra aan de kassen.

Aanleiding onderzoek

Onze gemeente telt verschillende datacenters op bedrijventerrein Agriport. Onderwerpen van gesprek zijn clustering van datacenters (het aantal dat bij elkaar staat), landschappelijke inpassing, energiegebruik en hergebruik restwarmte. Voor de energie- en warmtetransitie is het belangrijk dat we inzicht krijgen in de beschikbare warmtebronnen in onze gemeente. Datacenters produceren veel restwarmte.  Daarom hebben we laten onderzoeken of we die restwarmte kunnen hergebruiken.

Publicatie

Het onderzoek vindt u op deze pagina.