Noordkop werkt samen aan toekomst landelijk gebied

24 oktober 2023, 15.47

Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel werken samen aan de toekomst van ons landelijk gebied. Het regioplan helpt de provincie Noord-Holland bij het opstellen van het provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Daarin komt te staan hoe we kansen in ons gebied kunnen benutten, het nog mooier kunnen maken en iedereen ervan kan blijven genieten.

Gezamenlijk plan

De Kopgemeenten hebben veel met elkaar gemeen. Zij hechten enorm veel waarde aan het landelijk gebied en willen dit samen echt verbeteren. De waterkwaliteit, het bodemleven en de natuur hebben zo’n grote invloed op alles wat wij doen in de regio, daar moeten we mee aan de slag. Maar we begrijpen ook dat er meer huizen nodig zijn, er ruimte voor landbouw nodig is, energievoorzieningen op peil moeten blijven en onze woonkernen leefbaar moeten zijn. Het regioplan gaat uit van een goede balans tussen deze verschillende onderwerpen. 

Verantwoordelijke wethouders van de Kopgemeenten hechten veel waarde aan dit initiatief: 

Samen staan we sterker. Door onze krachten te bundelen en de kwaliteiten en kansen van ons landelijk gebied gezamenlijk goed in kaart te brengen, kunnen we een stevige/gedegen bijdrage leveren aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

Kopgemeenten

Toekomstvisie op de landbouw

Landbouw is voor onze regio erg belangrijk. Het zorgt voor voedselvoorziening, banen en de unieke uitstraling van onze regio. De agrarische sector is erg innovatief. Zij werken aan manieren om steeds bewuster te boeren en bijvoorbeeld met gewasbescherming en stikstofuitstoot om te gaan. Tegelijkertijd moeten de agrariërs aan veel regels voldoen. De agrarische sector staat daardoor onder druk. In het regioplan is de toekomst van de landbouw daarom een essentieel onderwerp. 

Inbreng van iedereen

De Kopgemeenten zijn de laatste tijd vooral samen bezig geweest om het plan te maken. Maar het raakt iedereen in onze regio. De aankomende tijd kijken we samen met de provincie hoe we inwoners, organisaties en bedrijven kunnen betrekken en hen een stem kunnen geven. Want naast dat bijvoorbeeld de agrariërs experts zijn in landschapsbeheer, zijn er tal van andere personen en organisaties die waardevolle kennis in huis hebben.