Nieuwe urnentuin op begraafplaats Stroe 

22 april 2024, 10.51

Op de begraafplaats Stroe is de urnentuin vol. Dit betekent dat er geen nieuwe urnengraven meer beschikbaar zijn. Daarom is er een tweede, nieuwe urnentuin gemaakt.

Ontwerp 

Aan de buitenrand van de begraafplaats is de tweede urnentuin gemaakt, omringd met een beukenhaag. De urnentuin is opgedeeld in drie delen. Zo blijft de tuin klein en intiem. 

In de urnengraven zijn nu bodembedekkers geplant. Deze worden eruit gehaald als het graf in gebruik wordt genomen. Per graf kunnen er vier urnen geplaats worden. 

Er staan ook twee meerpalen. Deze palen staan symboliek voor de visserij in de omgeving. Aan deze palen kunnen gedenkplaatjes opgehangen worden van overleden dierbaren.  

Meer informatie 

Als u interesse heeft voor een plekje in deze urnentuin, dan kunt u contact met ons opnemen via begraven@hollandskroon.nl of bellen naar 088-321 5000. De tarieven voor de huur van een urnengraf en het bijzetten van een urn vindt u op de pagina: Regelen van een begrafenis.

Doopsgezind

Op Wieringen behoorde het grootste deel van de bevolking tot de Hervormde Kerk. Daarnaast vormde de doopsgezinde (20%) de tweede groep. Deze groep bevond zich tot begin 1900 hoofdzakelijk op Stroe. Een hele kleine groep was de Roomse en Gereformeerde, veelal immigranten. Het jaar 2011 was een bijzonder feestelijk jaar voor de doopsgezinde gemeente op Wieringen. Het is 475 jaar geleden dat Menno Simons als kerkhervormer en grote inspirator van de wederdopers-beweging het doopsgezind denken vormgaf. Meer informatie over de doopsgezinde Vermaning op Wieringen vindt u op de website historischwieringen.nl.