Nieuwe inrichting Terpstraat winkelplein

1 februari 2024, 12.00

Ruim voor de feestdagen in 2023 is de eerste fase, het voetgangersgebied voor de winkels aan de Terpstraat in Wieringerwerf, opgeleverd. De volgende fase is het vernieuwen van het winkelplein. Daarna wordt de rijweg van de Terpstraat aangepakt en gaan de werkzaamheden door naar de Fazantstraat.

Waarom Terpstraat herinrichten?

De Terpstraat is een belangrijke ontsluitingsweg van Wieringerwerf. Verkeersveiligheid is van groot belang en die wordt sterk verbeterd door deze herinrichting. De huidige maximum snelheid is 50 kilometer per uur. Ter hoogte van het parkeerterrein bij de winkels wordt de Terpstraat ingericht als 30 kilometer per uur gebied. De scheiding tussen rijweg en fietsstrook vervalt en de weg wordt iets smaller gemaakt.

Laden en lossen via de achterkant

De provincie Noord-Holland geeft een subsidie van €550.000,-. De totale uitvoeringskosten van de herinrichting van de Terpstraat zijn ongeveer drie miljoen. De vele inritten van het parkeerterrein worden vervangen door twee toegangen. Ook wordt de bevoorrading van de supermarkt verplaatst van de voorzijde naar de achterzijde. Met de aanleg van een bevoorradingsweg kunnen vrachtwagens via het parkeerterrein rijden en aan de zijde van de Patrijsstraat laden en lossen.

Start werkzaamheden februari

De aannemer start in februari met de voorbereidingen. Het werk wordt in fasen uitgevoerd tot het einde van juli. Eerst wordt het overig deel van riolering aangelegd om regenwater op te vangen en af te voeren van het parkeergebied. Daarna wordt het winkelplein vernieuwd met aanleg van parkeerplaatsen en stallingen voor fietsen en winkelwagens. Ook worden bomen, hagen, planten en zitbanken aangebracht. Om inwoners een indruk van het geheel te geven is donderdag 1 februari een deel van het nieuwe ontwerp op een bord onthuld.