LEADER subsidie weer van start!

19 december 2023, 09.47

De Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) voor de Kop van Noord-Holland is goedgekeurd door de Provincie Noord-Holland. Dit betekent groen licht voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om te starten met innovatieve plannen voor plattelandsprojecten.

Subsidieaanvragen vanaf april 2024

Vanaf april 2024 kunnen subsidies aangevraagd worden. De definitieve datum wordt nog bekend gemaakt. In de eerste maanden van 2024 organiseren we informatie-, netwerk- en pitch-bijeenkomsten. Houd voor de planning de website in de gaten!

Visie van LEADER

De visie van LEADER is helder: een levendig en welvarend platteland in de Kop van Noord-Holland, waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. Ze streven naar een rijke natuur, schone lucht en water, en een lokale, natuurvriendelijke voedselproductie. Dit alles vatten ze samen in vier kernthema’s:

1.      Verbetering van voorzieningen;

2.      Versterking van de levendigheid, beleving en identiteit van de kleine kernen;

3.      Duurzame oplossingen voor energieopwekking en klimaatadaptatie;

4.      Lokale, natuurinclusieve- en kringlooplandbouw.