Langdurig hinder op de Afsluitdijk

9 juli 2020, 11.10

Op de Afsluitdijk wordt gewerkt. Dit duurt tot en met 2025. Er is in deze hele periode steeds op een ander deel van de dijk één rijbaan afgesloten. Het verkeer uit beide richtingen wordt over de beschikbare rijbaan geleid. Ook is het fietspad gesloten.

Hinder wegverkeer

Met name tijdens de spits en bij brugdraaiingen kan de vertraging oplopen. Ook bij de start of het einde van de vakantie is het vaak extra druk waardoor verkeer met extra reistijd rekening moet houden. Houd de verkeersinformatie in de gaten voor de actuele reistijden.

Afsluiting fietspad

Het fietspad is afgesloten. Voor (brom-)fietsers en wandelaars zet Rijkswaterstaat fietsbussen in.

Versterking Afsluitdijk en uitbreiding spuicomplexen

Tussen 2019 en 2025 versterkt Rijkswaterstaat de Afsluitdijk. Dat is nodig om ook in de toekomst Nederland te blijven beschermen tegen de kracht van het water.

De 32 km lange dijk wordt 2 meter hoger en krijgt een nieuwe bekleding van 75.000 golfbrekende blokken. Er komen keersluizen en extra spuisluizen in de Afsluitdijk en grote pompen, waarmee bij extreme weersomstandigheden snel water kan worden afgevoerd uit het IJsselmeer naar de Waddenzee. Het werk aan de dijk wordt gecombineerd met andere werkzaamheden: de A7 wordt verbeterd met onder meer nieuw asfalt en een bredere vluchtstrook, er komt een permanente opening in de Afsluitdijk voor vissen (Vismigratierivier) en Windpark Fryslân in het IJsselmeer.

Meer informatie en Loket Afsluitdijk

Rijkswaterstaat, bouwconsortium Levvel, regionale overheden (De Nieuwe Afsluitdijk) en Windpark Fryslân hebben gezamenlijk het ‘Loket Afsluitdijk’ ingericht. Hier kan men terecht voor alle vragen en suggesties over de werkzaamheden op de Afsluitdijk, tel. 0800-6040 en of loket@deafsluitdijk.nl.

Meer informatie over geplande werkzaamheden is te vinden op www.vanAnaarBeter.nl. Meer informatie over de projecten op de Afsluitdijk en over de dienstregeling van de fietsbus is te vinden op www.deafsluitdijk.nl.