Initiatief 'cyberouder' ontvangt subsidie

Dit nieuwsbericht is verlopen.
30 april 2024, 13.59

Cybercriminaliteit komt steeds vaker voor. Toch onderschatten veel mensen de digitale gevaren. Hollands Kroon deed in februari mee met een subsidie aanvraag van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Er waren 18 inzendingen en wij zijn trotse deelnemer geworden van 1 van de 5 geselecteerde projecten. Ons initiatief ‘cyberouder’ heeft een subsidie ontvangen voor verdere ontwikkeling en uitvoering.

Wat is het initiatief cyberouder?

Met dit project richt de gemeente Hollands Kroon zich op het trainen van ouders met kinderen die online actief zijn. Cyberouders gaan andere ouders informeren en begeleiden over de online activiteiten van hun kinderen. Vooral in de leeftijd tussen de 9 en 12 jaar oud. Het doel is om een groep goed getrainde cyberouders te krijgen. Deze cyberouders kunnen dan ook weer helpen bij het begrijpen van de online leefwereld van hun kinderen en met het omgaan met de digitale gevaren en risico’s.

Dit project bestaat uit trainingen en bijeenkomsten. Ook wordt kennis en ervaring gedeeld tussen de deelnemende gemeenten en partners. Denk hierbij aan scholen, jeugdzorg en politie.

Wat is de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime?

De City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime helpt gemeenten om de online veiligheid van hun inwoners beter te maken. Dit doen zij onder andere door cyberprojecten te financieren.

Aanmelden en meer informatie

Houd onze website in de gaten voor meer informatie over dit project.