Hulp bij energiebesparing voor ondernemers

Dit nieuwsbericht is verlopen.
19 september 2023, 15.29

Veel bedrijven hebben te maken met de wetgeving rond energiebesparing. Kantoren met een groter oppervlak dan 100 m2 hebben ermee te maken: vanaf 1 januari 2023 mogen ze alleen nog worden gebruikt als ze minstens energielabel C hebben. 

Ook bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken hebben met energieregelgeving te maken: ze zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die ze binnen vijf jaar terugverdienen en daarover te rapporteren.

Gratis energiescan voor ondernemers in Hollands Kroon

Hollands Kroon helpt ondernemers om aan de regels te voldoen. Daarom stellen we -in samenwerking met de Provincie Noord-Holland- gratis energiescans beschikbaar.

Een onafhankelijk energieadviseur kijkt of nu al aan de eisen wordt voldaan, of wat er zou moeten gebeuren om dat te gaan doen. Ook investeringskosten en terugverdientijden komen aan bod. Mocht het wenselijk zijn dan helpt de adviseur ook om verdere stappen te zetten. Bij bedrijven die meewerken aan dit ‘stimulerend toezicht’, zal de Omgevingsdienst niet direct, maar pas op langere termijn energiecontroles uitvoeren. Inmiddels hebben ruim 120 bedrijven al een scan laten uitvoeren.

Belangstelling?

Mail naar: duurzaam@hollandskroon.nl voor meer informatie of het aanvragen van een scan.