Hollands Kroon tekent Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen 

23 januari 2024, 13.27

Vrijdag 19 januari heeft wethouder Lilian Peters namens de gemeente Hollands Kroon de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen getekend. Dit is een initiatief van Circulair West-Friesland en van de provincie Noord-Holland. Samen met 36 andere ketenpartners zet Hollands Kroon zich in voor circulair slopen.

Wat is circulair slopen?

Bij circulair slopen worden de materialen die vrijkomen gebruikt voor nieuwe (bouw)projecten. Kortweg; het hergebruiken van sloopafval. We willen in 2024 in minstens de helft van alle gesloopte gebouwen de circulaire regels toepassen. En we willen binnen twee jaar helemaal circulair slopen.  

Hergebruik van sloopafval

In 2050 willen we in Nederland een circulaire economie hebben. Circulair en biobased bouwen is een grote opgave binnen dit thema. Er gaan enorm veel CO2 intensieve materialen om in de bouw van bijvoorbeeld woningen en infrastructuur. Op dit moment gaan bij sloop veel waardevolle bouwmaterialen verloren omdat er niet altijd rekening wordt gehouden met welke materialen eventueel zouden kunnen worden hergebruikt. Door regionale afspraken te maken over circulaire sloop creëer je een constante stroom aan bruikbare secundaire materialen. Het is belangrijk om hier als regio op samen te werken.

Lilian Peters

Samenwerking met ketenpartners 

Behalve gemeenten, hebben ook verschillende woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, sloopbedrijven, specialisten en leveranciers de deal getekend. In Hollands Kroon heeft ook sloopbedrijf Van der Bel de deal getekend. Meer informatie over de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen is te vinden op noord-holland.nl.