Het toen van nu: Pontje Westeinde

26 oktober 2023, 15.41

Bent u wel eens met het pontje Westeinde naar de overkant gevaren? Al kort na de drooglegging van de Anna Paulownapolder werd besloten dat er een veerpontdienst moest komen over het Noordhollandsch Kanaal. Al eeuwen zorgt het pontje voor een verbinding tussen Het Koegras en de Anna Paulownapolder. Het pontje, en de voorgangers, hebben al veel meegemaakt. 

Verbinding tussen twee polders 

In 1845/1846 werd gestart met de bedijking van het gebied van de Anna Paulownapolder. Het nieuwe land werd zo aangesloten op de gebieden Het Koegras, De Zijpe en Wieringerwaard. De Zijpe was al in 1597 drooggelegd en de Wieringerwaardpolder stamt uit 1621. Het Koegras is in 1817 bedijkt met de Koegraszeedijk. Dit hing samen met de aanleg van het Noordhollands Kanaal, want de uitgegraven grond werd gebruikt voor de aanleg van de dijk. De aanleg van het kanaal zorgde voor een goede nieuwe verbinding met de Noordzee. De steeds groter wordende zeeschepen zouden dan een alternatieve route hebben voor de vrijwel onbevaarbaar geworden vaarroute over de Zuiderzee. Deze verzandde namelijk voortdurend.  

Pontveer Westeinde 

Al in 1849 nam het bestuur van de nieuwe polder het besluit dat hier een veerpontdienst van de polder naar Het Koegras nodig was. De veerpont werd aangelegd aan de westkant van de Anna Paulownapolder. 

In 1908 trad Klaas Keuris aan als de ‘pontbaas’, de beheerder van de overgang over het Noordhollands Kanaal. Van Ewijcksluis was zijn oorspronkelijke thuis, maar in augustus 1908 verhuisde hij naar de woning bij de pont. Vanaf 1 september stond hij paraat om de veerdienst te runnen. Officieel moest de pont van één uur voor zonsopgang tot 10 uur ’s avonds bediend worden, maar de heer Keuris werd vaak ’s nachts uit bed gebeld door passagiers aan de overkant, die dringend overgezet wilden worden. 

Tegen de tijd dat de jaren 1920 aanbraken, was de heer Muntjewerf de trotse pontbaas.  

In 2023 is het pontveer meerdere keren uit de vaart gehaald. We begrijpen dat dit vervelend is voor onze inwoners. Pont Westeinde wordt geëxploiteerd door de Provincie Noord-Holland.  

Het toen van nu

Het toen van nu is een rubriek waarin we met historische foto’s het Hollands Kroon van ‘vroeger’ laten zien. Onze gemeente heeft een rijke en veelzijdige geschiedenis. We vinden het belangrijk om aandacht te hebben voor ons erfgoed. Het is namelijk interessant om wat meer te weten over je eigen omgeving.  

Foto’s

De historische foto’s zijn afkomstig uit het Noord-Hollands Archief en uit de beeldbank van Museum Oud Anna Paulowna. Informatie afkomstig uit het tijdschrift Levend Verleden Den Helder en De Clock van CallensOoghee geraadpleegd via het Regionaal Archief Alkmaar.