Het toen van nu: MUZ-park

Dit nieuwsbericht is verlopen.
15 juni 2023, 16.19

Weet jij het MUZ-park te vinden? Dit is de naam van een klein woonwijkje in Oosterland. Dit woonwijkje heeft een dubbele villa en aan beide kanten van de straat kleine stenen huizen. Het MUZ-park is gebouwd voor de werknemers die aan de Zuiderzeewerken bouwden.  

Zuiderzeewerken

Om Nederland te beschermen tegen overstromingen werd het plan bedacht om de Zuiderzee volledig af te sluiten. In 1919 wordt de Dienst der Zuiderzeewerken als afzonderlijke dienst naast Rijkswaterstaat opgericht. Dit om de Afsluitdijk aan te leggen. In 1924 werd gestart met de aanleg van de Amsteldiepdijk en in 1930 met de inpoldering van de Wieringermeer. Het creëren van nieuw land was nodig voor landbouwgrond. 

MUZ

De afkorting MUZ staat voor Maatschappij tot Uitvoering Zuiderzeewerken. De maatschappij werd in 1926 opgericht door vier grote Nederlandse aannemers.’ Deze aannemers hadden veel ervaring met bagger- en grondwerken. Zij wilden hun krachten bundelen na problemen die ze waren tegengekomen bij de aanleg van de Amsteldiepdijk. De ingenieurs hadden er niet op gerekend dat de zeebodem zo zacht was. De materialen die voor het dijklichaam gebruikt werden waren niet geschikt. De onderlaag werd weggeduwd waardoor er een zandplaat ontstond. Dit is nu een bijzonder natuurgebied: ‘De Verzakking’. Het kreeg deze naam omdat er nog altijd zout water uit de Waddenzee het Amstelmeer binnenstroomt.  

Werkgelegenheid

De MUZ was verantwoordelijk voor de aanleg van de Afsluitdijk. Naast materieel zoals baggermolens, sleepboten en steenkranen zijn er veel werklieden nodig. Werklozen uit het hele land kwamen naar Den Oever om aan de Zuiderzeewerken mee te werken. Zij woonden in woonarken of volksketen. In de dubbele villa in het MUZ-park woonden ingenieurs. Het MUZ-park is een herinnering aan de werkzaamheden waardoor Wieringen werd verbonden met het vaste land en niet langer een eiland was.