Het toen van nu: gasbedrijf Niedorp en Winkel

Dit nieuwsbericht is verlopen.
3 maart 2023, 16.52

Wist u dat Winkel en Nieuwe Niedorp ongeveer 110 jaar geleden een gemeentelijke gasfabriek hadden opgericht? Het gasbedrijf werd per raadsbesluit opgericht op 5 juni 1912. De fabriek bracht niet de verwachte voordelen op. Daarom werd in 1937 het bedrijf overgedragen aan de gemeente Alkmaar. 

Prijsverhoging van het gas

In 1916 had de gasfabriek al te maken met prijsverhogingen door weinig aanbod van steenkolen. Deze kolen waren nodig voor het maken van huishoudgas om op te koken en voor verlichting. De gemeenten bepaalden samen de verkoopprijs van het gas. De prijsstijging was niet te voorkomen. De prijs voor een kubieke meter gas steeg van van 12 cent in 1916 naar 25 cent in 1917.  

Wachtgeldregeling

In 1937 sloot de gasfabriek. Vooraf werd er een wachtgeldregeling bedacht. Deze regeling zorgde ervoor dat het personeel van de gasfabriek bij een eervol ontslag op een uitkering kon rekenen. In die tijd konden ze op zoek naar een nieuwe baan. In de archiefstukken worden de functies zo omschreven: fitter, stoker, terreinwerker, meteropnemer-incasseerder en klerk. Hoe hoog de uitkering was hing af van hoelang iemand er gewerkt had en of hij de kostwinner was van een gezin.  

Woningbouw op terrein gasfabriek

In 1974/1975 werden op het terrein van de gasfabriek een twintig woningen gebouwd. Alleen de gasfitterswoning is bewaard gebleven en is een tastbare herinnering aan de gasfabriek. De woning komt uit 1913. Een gasfitter is een vakman die de gasleidingen aanlegt en onderhoud.