Het regeerakkoord en de Spreidingswet

16 mei 2024, 16.45

In het nieuwe regeerakkoord staan de voornemens om de Spreidingswet in te (laten) trekken en om een nieuwe tijdelijke Asielcrisiswet met crisismaatregelen op te zetten. Dat kan allemaal invloed hebben op de verantwoordelijkheden en taken van gemeenten in Nederland op het gebied van de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders.

Het staat nog niet vast

Het regeerakkoord is op 15 mei 2024 opgesteld tussen de nieuwe coalitiepartijen. Dit zijn de voornemens waarop zij inzetten. Nu moet er eerst een nieuw kabinet gevormd worden. Pas als dat gedaan is kunnen er daadwerkelijke acties ondernomen worden om wetten en maatregelen te wijzigen. Daar zal nog tijd overheen gaan. Totdat er wetten afgeschaft zijn, of nieuwe van kracht, gelden de huidige wetten en regels. Zoals de taakstellingen voor opvang en de Spreidingswet.

Situatie onveranderd

Op dit moment is er feitelijk nog niets veranderd aan de situatie rondom asielopvang. De nood in Ter Apel is hoog en er zijn opvangplekken te weinig. Daarom blijven wij uitvoering geven aan de wettelijke verplichtingen die voor ons gelden. Bijvoorbeeld met de opvang van asielzoekers in Wieringerwerf.

We blijven de informatie volgen

Het is voor ons als gemeente op dit moment nog onduidelijk wat de voornemens in het regeerakkoord betekenen voor onze werkzaamheden en taakstellingen. We blijven de informatie volgen en kijken, samen met de gemeenteraad, wat dit voor ons betekent.