Gemeente zoekt ruimte voor woon- en opvanglocaties

4 april 2024, 09.19

Iedereen heeft een dak boven het hoofd nodig. Inwoners van Hollands Kroon en mensen, die om wat voor reden dan ook, hun thuis hebben moeten verlaten. Het Rijk heeft met de Spreidingswet iedere gemeente in Nederland verplicht om asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen op te vangen of woonruimte te bieden. Maar net als in de rest van Nederland, zijn er ook bij ons niet genoeg plekken. Daarom zijn wij op zoek naar geschikte locaties voor (tijdelijke) huisvesting van deze groepen, en voor spoedzoekers.

Wetten, afspraken en behoeften

Op basis van landelijke afspraken en de Spreidingswet moeten wij dit jaar 123 statushouders een woning aanbieden en 298 Oekraïners opvangen. Ook moeten wij in Hollands Kroon 255 asielzoekers en 24 alleenreizende minderjarige jongeren op vaste locaties opvangen.

Naast deze opdrachten zijn er ook nog lokale behoeften die om actie vragen. Zo zijn er inwoners die niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring, maar wel heel dringend woonruimte nodig hebben. Bijvoorbeeld door een ontwrichte woonsituatie. Dat zijn spoedzoekers.

Nog niet genoeg

De afspraken voor de opvang van Oekraïners zijn behaald in onze gemeente. Met woningcorporaties hebben wij afgesproken dat zij maximaal 25% van de beschikbare sociale huurwoningen toewijzen aan doelgroepen zoals statushouders en mensen met urgentie. Ook komen er in september 48 tijdelijke woningen aan de Hoornseweg in Middenmeer beschikbaar voor statushouders, Oekraïners en spoedzoekers. Maar dat is niet genoeg om iedereen een plek te kunnen bieden.

Op zoek naar ruimte

Met onze buurgemeenten kijken we hoe we samen kunnen zorgen dat iedereen onderdak heeft. Sommige opdrachten moeten we echt zelf oppakken. Zo is de gemeente Hollands Kroon door het Rijk gevraagd om zo snel mogelijk, op een tijdelijke locatie, asielzoekers op te vangen. Daar wil het college van burgemeester en wethouders aan meewerken als de voorwaarden goed besproken zijn met het COA (Centraal Orgaan opvang Asiel). Dat de gemeente op zoek moet naar een vaste opvanglocatie voor asielzoekers is duidelijk. Net als naar woonruimte voor andere doelgroepen en spoedzoekers. Bij die zoektocht vraagt de gemeente haar inwoners en ondernemers om hun denkkracht.

Denk mee

De gemeente kijkt de aankomende weken welke locaties kansrijk zijn. Iedereen in Hollands Kroon kan daarover meedenken en kan suggesties aandragen. Dat kan onder andere via de site denkmee.hollandskroon.nl. Volgende week ontvangen onze inwoners meer informatie over de zoektocht en de manieren om mee te denken.