Wij steunen initiatief voor meer kruidenrijk grasland

15 maart 2024, 10.00

Wij helpen met een financiële bijdrage onze boeren te verduurzamen. In combinatie met een eigen bijdrage kan hierdoor 100 hectare (ha) regulier grasland via de actie ‘1001ha’ omgezet worden naar kruidenrijk grasland voor veeteelt. Kruidenrijk grasland is goed voor de biodiversiteit en heeft minder kunstmest nodig dan standaard grasmengsels. Het is ook goed voor de gezondheid van koeien. De gemeente subsidieert daarnaast 100 ha biodiverse groenbemester voor de akkerbouw. Een groenbemester is een plant die is bedoeld om de bodem te verbeteren. In totaal 200 ha meer agrarische natuur! LTO Noord afdeling Hollands Kroon is erg blij met deze steun. 

1001ha: samenwerking LTO en Urgenda

LTO Nederland en Urgenda sloegen eind september 2020 de handen ineen om boeren te helpen met verduurzamen. De actie ‘1001ha’ werd een feit en inmiddels hebben meer dan 1.400 boeren in Nederland gebruik gemaakt van deze actie. De actie werkt laagdrempelig: dankzij de financiële ondersteuning van donateurs zoals gemeente Hollands Kroon kunnen boeren een fikse korting krijgen op kruidenrijke grasmengsels. Hierdoor komt de prijs in de buurt van standaard grasmengsels. Die laatste hebben het nadeel dat ze vaak maar uit een paar soorten planten bestaan.

Kruidenrijk grasland: goed voor de biodiversiteit

Beleidsadviseur natuur en landschap Stefan Louwerse legt uit wat de voordelen zijn van kruidenrijk grasland: “Het mengsel bestaat uit veel verschillende (bloeiende) kruiden en grassen, wat goed is voor het bodemleven en insecten. Meer insecten zorgen voor een gezonde levende bodem en meer vogels. Vergeleken met standaard grasmengsels hebben kruidenrijke grasmengsels minder kunstmest nodig. Vlinderbloemige planten bijvoorbeeld, binden stikstof uit de lucht. Ook zorgen de diepere wortelstelsels van kruidenrijke grassoorten voor betere waterberging.” Wethouder Robert Leever is blij dat de gemeente dit initiatief steunt:

Kruidenrijk grasland draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Ik hoop dat veel boeren gebruik maken van deze subsidie. En dat wij straks kunnen genieten van nog meer biodiversiteit in onze gemeente.

Wethouder Robert Leever

Bestellen?

Wilt u zelf gebruikmaken van het mengsel? Het zaaigoed is te bestellen via: Hulp voor boeren: crowdfunding voor 1001 hectare kruidenrijk grasland.