Denk mee over het concept gevelinspiratieboek: Hippolytushoef en Den Oever

Dit nieuwsbericht is verlopen.
26 april 2024, 10.00

Hippolytushoef en Den Oever zijn de grootste dorpen op het voormalige eiland Wieringen. In beide centrumgebieden worden woningen afgewisseld door winkels, horeca en andere voorzieningen. De sfeer en identiteit worden onder andere bepaald door de uitstraling van de gevels. Om het dorpshart van Hippolytushoef en Den Oever ook in de toekomst levendig en aantrekkelijk te houden heeft de gemeente Hollands Kroon een voorstel voor gevelinspiratieboeken vastgesteld. Met de hulp van stedenbouwkundige René Kuiken en architect Pieter van der Pot hebben we gekeken hoe gevels het karakter van onze dorpen kunnen benadrukken.

Gevelverbetering

In 2021 is gestart met het project om het centrum van Hippolytushoef te vernieuwen. Op denkmee.hollandskroon.nl is het participatietraject van de vernieuwing van centrum Hippolytushoef terug te vinden. Er zijn gesprekken met inwoners gevoerd om te inventariseren welke aanpassingen nodig waren om het dorpshart van Hippolytushoef ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar te houden. Er is een informatiebijeenkomst geweest op 4 oktober 2021 over het nieuwe ontwerp van de openbare ruimte. Daarnaast konden inwoners en andere geïnteresseerden een enquête invullen.

Waarom een gevelinspiratieboek?

Tijdens dit traject kwam naar voren dat de impact van de gevels op het straatbeeld niet vergeten moest worden. Het aanpakken, verbeteren en herstellen van gevels is van positieve invloed op de uitstraling van een dorp. Om te bepalen wanneer een gevel bijdraagt aan de omgevingskwaliteit en waaraan een gewenste gevel herkent kan worden is gewerkt aan een gevelinspiratieboek.

Denkt u met ons mee?

Op de concept inspiratieboeken ontvangen we graag reacties van omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden. Uw feedback is belangrijk om te bepalen of het inspiratieboek onze dorpen eer aandoet of dat er nog aanpassingen nodig zijn. Daarnaast onderzoeken wij of er mogelijkheden zijn om een subsidieregeling op te zetten. Graag horen we van u hoe u hiernaar kijkt. Via denkmee.hollandskroon.nl kunt u online een reactie achterlaten of neem deel aan een van de bijeenkomsten, inclusief rondwandeling door het dorp.

Bijeenkomsten

Wat: 
Bijeenkomst gevelinspiratieboek Hippolytushoef & Den Oever
Wanneer: 
Vrijdagavond 17 mei & vrijdagavond 24 mei
Tijd: 
Inloop vanaf 18:45 – 19:15 uur
Start programma 19:15 uur
Einde programma rond 21:15 uur
Waar:
17 mei: Hippolytuskerk, Hippolytushoef (Kerkplein 17, 1777 CD Hippolytushoef)
24 mei: Vikingschip (Robbenoordstraat 11a, 1779 BJ Den Oever)

We maken graag vooraf een inschatting van de aanwezigen, dan weten we onder andere hoeveel koffie & thee we klaar moeten zetten. Meld u aan via het aanmeldformulier.

Meer informatie

Omwonenden, ondernemers en andere stakeholders worden uitgenodigd via een brief maar iedereen is welkom bij de bijeenkomsten. Meer informatie over de bijeenkomsten vindt u op denkmee.hollandskroon.nl.