Bekijk de toekomst van Hollands Kroon

31 januari 2024, 18.00

Sinds 31 januari is het concept Woonvisie voor iedereen te lezen. Op denkmee.hollandskroon.nl is het concept document drie weken lang in te zien en kunnen er reacties achtergelaten worden. Een mooie stap in de ontwikkeling van woningen en leefbaarheid in de gemeente.

In de Woonvisie staat wat er de aankomende jaren nodig is en wat gedaan moet worden om te zorgen voor geschikte woningen voor iedereen. Er staan thema’s centraal:

 • beschikbaarheid;
 • betaalbaarheid;
 • duurzaamheid;
 • wonen;
 • zorg en welzijn.

Deze onderwerpen zijn niet zomaar gekozen. Deze zijn mede gebaseerd op de inbreng van partijen die hebben meegedacht in het opstellen van de visie.

Samenwerking

De afgelopen maanden zijn wij, samen met inwoners, makelaars, corporaties, huurdersorganisatie en ontwikkelaars bezig geweest om een Woonvisie van iedereen, en voor iedereen te maken. Op deze manier sluit het plan aan bij de onderstaande punten waaraan de samenleving behoefte heeft:

 • vooral betaalbare sociale huur-en koopwoningen, naast andere woningtypes en prijsklasse;
 • levensloopbestendige woningen;
 • kavels voor zelfbouw;
 • plekken om ruim te wonen, midden in het groen;
 • aandacht voor karakter van dorpen en het groen rond het dorp;
 • voldoende mogelijkheden voor inwoners.

Grote ambities

De punten vertaald in de thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen, zorg en welzijn. Dit zijn de speerpunten in de ambitieuze Woonvisie. De komende jaren moeten er zo’n 3200 woningen gebouwd worden. In dat aanbod zit voor ieder wat wils. Met oog op de betaalbaarheid gaat de gemeente zelf actiever aan de slag met de gronden die zij heeft. Ook worden mogelijkheden uitgewerkt om in bestaande panden meer mensen een woning te kunnen bieden. Afspraken over de verdeling van woningen staat ook in de visie. Uiteindelijk moet alles bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpen. Een uitgebreide omschrijving van de plannen is te vinden in de Woonvisie.

Lezen en reageren

Vanaf 31 januari heeft iedereen drie weken de tijd om Project • De Woonvisie: Toekomst van Hollands Kroon te bekijken. U kunt lezen wat er met eerdere suggesties is gedaan, u kunt op- en aanmerkingen achterlaten. Deze suggesties nemen wij mee in de laatste versie die in maart 2024 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.