Asielopvang in Wieringerwerf

10 april 2024, 18.06

Wij vinden het heel erg vervelend dat geruchten over asielopvang in Van der Valk Hotel Wieringermeer inwoners eerder hebben bereikt dan juiste en volledige informatie.

Opvang in Wieringerwerf

De gemeente Hollands Kroon is, net als vier andere gemeenten in Noord-Holland, door het Rijk en COA dringend verzocht om mee te werken aan de versnelde opvang van 100 asielzoekers. Door een landelijke samenwerking tussen het COA en Van der Valk Hotels is hiervoor Hotel Wieringermeer in beeld gekomen.

Door urgentie gedreven

Door de inwerkingtreding van de Spreidingswet en de enorme druk op opvanglocaties in Nederland staan wij open voor dit dringende verzoek. Wij vinden dat ieder mens een dak boven het hoofd verdient. Wel hebben wij aangegeven dat er goede afspraken gemaakt moeten worden. Onder andere over maximale duur van deze tijdelijke opvang en waar de mensen daarna opgevangen gaan worden. Op dit moment worden hier de gesprekken met het COA en hotel van der Valk over gevoerd.

Waarom is deze vraag gesteld?

Onlangs is de Spreidingswet in werking getreden. Die verplicht alle gemeenten in Nederland om opvang te bieden aan mensen die in Nederland om bescherming vragen. Als onderdeel van deze verplichting staan wij open om medewerking te verlenen aan het opzetten van de opvang in het hotel. De 100 opvangplekken die hiermee beschikbaar komen, zijn de eerste van de 279 opvangplekken die wij verplicht moeten aanbieden.

Wij willen u betrekken

We begrijpen dat deze ontwikkelingen indruk maken. Zeker omdat de informatie niet volledig en wellicht niet geheel juist is. Op dit moment zijn wij samen met het hotel en het COA druk bezig met het verzamelen van de informatie en het inzichtelijk maken van wanneer er wat gaat gebeuren. Dit alles willen wij gezamenlijk met u delen tijdens een informatiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst

Update 18 april: Nieuwsbericht over Informatieavond. Wij begrijpen dat u nu al vragen of zorgen heeft die u wilt delen. Dit kunt u doen met een e-mail naar opvang@hollandskroon.nl. Tijdens de informatieavond staan wij u persoonlijk te woord.

Update 12 april

Op vrijdag 12 april is er een update uitgebracht omtrent de mogelijke asielopvang in Wieringerwerf.

Update 18 april 

Meer informatie beschikbaar over de Informatieavond