Asfaltonderhoud N240 Slootweg / Westerterpweg tussen 3 mei en 17 mei 2024

Dit nieuwsbericht is verlopen.
8 april 2024, 09.00

Bron: WaakSaam
WaakSaam voert in opdracht van de provincie Noord-Holland in mei 2024 werkzaamheden uit op de N240 Slootweg/Westerterpweg. Het gaat om het deel van de N240 Slootweg nabij de sportvelden tot de rotonde Westerterpweg nabij Wieringerwerf.
We voeren deze werkzaamheden in twee fasen uit tussen 3 mei en 17 mei 2024.

Werkzaamheden in twee fasen tussen 3 mei en 17 mei 2024

Om de bereikbaarheid zoveel als mogelijk te borgen werken we in twee fasen. Fase 1 (rode tracé) duurt van vrijdag 3 mei t/m woensdag 8 mei 2024. Tijdens het weekend is de weg opengesteld voor al het verkeer.


Fase 2 start op maandag 13 mei en is op vrijdag 17 mei gereed.

Omleidingsroute gemotoriseerd verkeer

Gedurende beide fasen van ons werk is het deel waar gewerkt wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor het (brom)fietsverkeer is er geen hinder. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleidingsroute.

Let op: In fase 1 van onze werkzaamheden is de rotonde N240/Brink/Prins Bernhardweg gestremd. Dit betekent dat het bedrijventerrein ten noordwesten van deze rotonde, en aanwonenden aan of nabij de Nieuwesluizerweg, in deze fase alleen via de Nieuwesluizerweg vanuit westelijke richting bereikbaar zijn. Klik hier voor de route.

Busvervoer

Helaas kan tijdens onze werkzaamheden buslijn 134 van Connexxion niet door Slootdorp rijden. Op dit moment is onderstaande de laatste stand van zaken. Indien hier aanpassingen op komen, dan zullen we dat melden op waaksaam.com/nieuws/asfaltwerk-n240-slootweg-westerterpweg/

Fase 1:
Tijdens fase 1 (3 t/m 8 mei) wordt er een tijdelijk halte ingericht net ten oosten van de rotonde Den Oeverseweg.  De haltes Praamweg, Dolfijnweg, Koningin Wilhelminaweg, Kerkstraat en Den Oeverseweg komen hiermee tijdelijk te vervallen.

Fase 2:
Tijdens fase 2 (13 t/m 17 mei) zetten we pendelbussen in. Alle haltes in Slootdorp worden aangedaan en passagiers kunnen bij halte Middenmeer Winkelcentrum overstappen.

Heeft u vragen over dit bericht?

Bel gratis met het servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 0800 0200600 of stuur een email naar servicepunt@noord-holland.nl

WaakSaam

WaakSaam voert tot juni 2025 het beheer en onderhoud van provinciale vaarwegen, wegen, bruggen, sluizen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland uit in opdracht van de provincie Noord-Holland.