Aan de slag met de uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek Hippolytushoef

Dit nieuwsbericht is verlopen.
6 november 2023, 13.13

Uitnodiging Informatieavond 13 november

Afgelopen zomer konden de inwoners van Hippolytushoef meedoen aan het leefbaarheidsonderzoek in hun dorp, door een vragenlijst in te vullen of deel te nemen aan de inwonersbijeenkomst. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen wat nodig is om Hippolytushoef toekomstbestendig te maken voor jong en oud.

Vragenlijst

De vragenlijst ging in op onderwerpen als:

  • Veiligheid;
  • Welzijn;
  • Woningen;
  • Voorzieningen.

Ook konden mensen hun ideeën, wensen en voorkeuren kwijt in de vragenlijst.

Wat hebben we hiermee gedaan?

Hippolytushoef

De uitslagen van de vragenlijst, de uitkomsten van de inwonersavond op 11 oktober en de jongerenavond op 13 oktober worden samengevoegd. Hieruit komt een top vijf van aan te pakken zaken in Hippolytushoef. Dit doen de betrokken partijen zoals de gemeente, Wonen Plus Welzijn en Sportservice samen met een groepje betrokken inwoners.

Informatieavond 13 november

Op maandag 13 november om 19.30 vindt de informatieavond voor de op te richten dorpsraad Hippolytushoef plaats in de sporthal. Locatie: Belterlaan 1, 177 HM, Hippolytushoef. Hier wordt onder andere de top vijf besproken en kunt u meer te weten komen over het deelnemen aan de dorpsraad.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail naar Marika de Jager, kwartiermaker van dit project: m.dejager@wonenpluswelzijn.nl.