29 november: kick-off bijeenkomst 'Het begon in Hollands Kroon - 100 jaar ZuiderZeeWerken'

Dit nieuwsbericht is verlopen.
17 november 2023, 13.42

Viering van meerjarig thematisch programma 2024 tot 2032

Waar begonnen de ZuiderZeeWerken? Als je deze vraag  in Nederland stelt zullen weinig mensen de ‘Amsteldiepdijk’ in Hollands Kroon noemen. Deze ‘kleine’ of ‘korte Afsluitdijk’, die vanaf 1924 werd aangelegd, vormt de start van de ZuiderZeeWerken. De Amsteldiepdijk is het grootste waterbouwkundige project van Nederland.

ZuiderZeeWerken

Het heeft ruim 75 jaar geduurd voordat het klaar was. Met de aanleg van de Amsteldiepdijk hebben we geleerd hoe je zo’n afsluitdijk moet aanleggen. Soms met vallen en opstaan. Met de bouw van de Amsteldiepdijk werd ook na bijna 800 jaar het eiland Wieringen weer verbonden met het vaste land. Met het sluiten van de Wieringermeerdijk in 1929, kwamen er ook nieuwe bewoners in de Wieringermeer. In vijf jaar tijd kwamen er vele veranderingen in Hollands Kroon.

Dit vormt de basis van veel verhalen binnen de gemeente Hollands Kroon. Waar het verleden nog in het heden verborgen ligt. Een cultuurhistorische schat voor bewoners en bezoekers. En een inspiratiebron voor nieuwe evenementen en culturele manifestaties gekoppeld aan watermanagement en erfgoed.

Nieuwe verbindingen

Gemeente Hollands Kroon neemt het initiatief om de realisatie van de Zuiderzeewerken van 2024 – 2032 te vieren. Samen met culturele makers en bedrijven in Hollands Kroon, Zuiderzeegemeenten, provincie en Rijksoverheid. De nieuwe verbindingen die toen werden gelegd, koppelen we aan de opgaven van nu. Zo vervatten we deze in een meerjarig cultuurtoeristisch programma met verschillende manifestaties en evenementen. Allemaal in Hollands Kroon en de buurgemeenten, analoog aan de geschiedenis. Gemeente Hollands Kroon voert hierin de regierol.

Het begint in 2024

In Hollands Kroon start de viering in 2024. We vieren de start van deze themacampagne rondom 100 jaar ZuiderZeeWerken met onder andere:

  • een erfgoedfestival van stichting Binnen de Dijken;
  • een museale presentatie in Wieringer Eilandmuseum Jan Lont;
  • een grootschalig evenement op de Amsteldiepdijk in de zomer van 2024.
Zuiderzeewerken 100 jaar

Wethouder Robert Leever roept de bewoners van Hollands Kroon op om mee te doen.

Inspiratiebijeenkomst 29 november in de Cultuurschuur

In samenwerking met de klankbordgroep presenteren we het meerjarig themaprogramma en roepen we op tot initiatieven bij partijen en instellingen. In deze klankbordgroep zitten historische verenigingen, jongeren, culturele ondernemers en een marketingexpert.

Binnen ‘100 jaar ZuiderZeeWerken’ is er aandacht voor waterveiligheid, verduurzaming en sociaal- maatschappelijke vraagstukken. Ook zullen doelgroepen als jongeren, arbeidsmigranten en eenzame bewoners betrokken worden. De kick-off bijeenkomst vindt plaats in de Cultuurschuur na de boekpresentatie: ‘Het verhaal van Hollands Kroon’ van 19.00 tot 22.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden kan via: Boekpresentatie en kick-off ZuiderZeeWerken woensdagavond 29 november 2023