Overslaan en naar de inhoud gaan

Stand van zaken verkeerssituatie Poelweg en Koningsweg Westerland

Door de Poelweg en Koningsweg in Westerland rijdt veel verkeer. En het verkeer rijdt ook vaak te hard. De bewoners van het dorp hebben hun zorgen hierover aan ons laten weten. Het zorgt voor hen niet voor een fijne omgeving om te wonen. Om die reden zijn er in 2019 en 2020 een aantal wegversmallingen en drempels geplaatst. Ook werken we achter de schermen aan een oplossing.

Eind 2019 is er een bewonersbijeenkomst geweest in Westerland

Iedere dag rijden er gemiddeld 4000 auto’s en vrachtwagens door het dorp. Hierdoor voelen de bewoners zich niet veilig en zijn ze het verkeer zat. Dit hebben zij eind 2019 duidelijk bij ons aangegeven. Wij hebben toen beloofd de situatie aan te pakken.

Het doel is om de sluiproute zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor het verkeer. Oplossingen hiervoor hebben we samen met de bewoners bedacht. Wij zien allemaal het liefst dat het verkeer via de A7 en N99 rijdt om in Den Helder te komen. Deze wegen zijn gemaakt voor grote hoeveelheden verkeer. De wegen in Westerland niet.

De Koningsweg en Poelweg hebben drempels en wegversmallingen gekregen

Een aantal drempels op de Poelweg zijn hersteld. Deze waren door de jaren heen platgereden en voldeden niet meer aan de richtlijnen. Ook zijn er nieuwe drempels geplaatst. Tijdens de bewonersavond eind 2019 kwamen ook een aantal meldingen van inwoners die juist last hadden van de drempels vanwege de trillingen. Daarom zijn op een aantal locaties schijnplateau’s geplaatst.

Op de Koningsweg zijn zogenaamde ‘chicanes’ aangebracht. Dit zijn wegversmallingen die aan beide kanten van de weg zijn gemaakt. Dit remt de snelheid van tegemoetkomende auto’s.

Voor het uitvoeren van de maatregelen zijn verkeerstellingen uitgezet. Zo kunnen we zien hoeveel verkeer er door het dorp rijdt. En hoe snel er gereden wordt. Na het uitvoeren van de maatregelen zijn in oktober 2020 weer tellingen gedaan. De conclusie hiervan is dat er helaas niet minder verkeer door het dorp rijdt. Ook wordt er nauwelijks zachter gereden.

We kijken of we het vrachtverkeer kunnen weren uit het dorp

Hiervoor willen we een vrachtwagenverbod instellen. Helaas is het niet zo makkelijk om dat te doen. Dit komt omdat de wegen buiten het dorp niet in beheer van de gemeente zijn. De N99 is van Rijkswaterstaat. De N240 is van de provincie Noord-Holland. Beide partijen moeten akkoord gaan met het instellen van zo’n verbod.

Daarnaast is het handhaven van zo’n verbod moeilijk. De politie heeft al aangegeven hier geen capaciteit voor te hebben. Wel hebben we een brief gestuurd naar alle transportbedrijven die door Westerland rijden. Om te vragen of zij willen omrijden. De brief is verstuurd aan 22 bedrijven. Tot nu toe hebben we alleen maar positieve berichten terugontvangen. De bedrijven geven aan hun chauffeurs door dat zij de route A7/N99 te nemen.

Er mist een goede ontsluitingsweg tussen Westerland en De Haukes

De N240 en N99 zijn beide zogenaamde ‘gebiedsontsluitingswegen’ van de provincie Noord-Holland. Deze wegen zijn ingericht voor grote hoeveelheden (zwaar) verkeer. De N240 en N99 zouden dus eigenlijk op elkaar moeten aansluiten. In de huidige situatie vormen de Koningsweg en de Poelweg (en voor een deel de Westerlanderweg) deze schakel. Om dit probleem op te lossen zijn we in gesprek met de provincie Noord-Holland om te kijken wat we hier gezamenlijk aan kunnen doen.

Bewoners hebben enquête ingevuld over de huidige situatie

Hieruit bleek dat een groot deel van de bewoners zich nog steeds onveilig voelen. En misschien zelfs onveiliger omdat er nu opstoppingen in het dorp ontstaan door de wegversmallingen. De inrichting van de weg is niet geschikt voor de grote aantallen verkeersbewegingen door het dorp. De uitkomsten delen we met de provincie. Zo maken we hen ook duidelijk hoe de bewoners van Westerland zich voelen bij de huidige verkeerssituatie.

Eerstvolgende stap is het gesprek met gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie

Bij dit gesprek zijn allerlei mensen aanwezig: de gedeputeerde, wethouder Theo Meskers, ambtenaren van de gemeente en provincie. In dit gesprek wordt door middel van beeldmateriaal de situatie in Westerland getoond. Het liefst hadden we dit gesprek fysiek gevoerd. Dit is helaas door de coronamaatregelen niet mogelijk. In het gesprek benadrukken wij hoe belangrijk het is dat we samen naar een oplossing zoeken voor de verkeerssituatie. Met alleen aanpassingen aan de wegen in Westerland en de Haukes wordt het probleem namelijk niet opgelost.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie